360 Derece Performans Değerlendirme

Yayınlanma Tarihi: 13 Ağustos 2015 Ekleyen: Sinem M.360 derece performans değerlendirme sistemi; hem yöneticiler hem de çalışanlar açısından oldukça faydalı bir sistemdir.

Bu sayede tüm bireylere zayıf ve güçlü yönlerini anlamalarında yardım edilerek, profesyonel destek gerektiren durumlar ortaya konabilmektedir.

Kurum içerisinde çalışanların yılda bir veya iki defa yapılan bu performans görüşmeleri ile kendi performansları hakkında bazı geri bildirimler alıyor olsalar dahi, bu geri bildirimler yöneticilerin görüşleriyle sınırlandırılmaktadır.

360 derece performans değerlendirme 8 temel yetenek alanında değerlendirilmektedir.

 1. İletişim
 2. Liderlik vasfı
 3. Değişimlere karşı uyabilme seviyesi
 4. Kurum ve dış çevredeki insanlarla olan ilişkileri
 5. Görevin as olan yönetimi
 6. Üretim kabiliyeti ve iş sonuçları
 7. Başkalarının yetiştirilmesi
 8. Personelin geliştirilip iyileştirilmesi

Bu sitemde asıl amaç organizasyonda çalışan kişilerin en iyiden daha kötüye doğru sıralanması değildir.

Asıl temel amaç bu değerlendirme sonuçlarının astlar tarafından öncelikle farkına varılarak anlaşılma ve benimsenme durumunun ortaya çıkarılması, örgütsel amaçların tüm çalışanlar tarafından asgari seviyede de olsa yerine getirilmesinin sağlanması ve herkesin mutlu, başarılı ve içtenlikle çalışacağı bir ortamın sürekli olarak muhafaza edilmesidir.

360 derece performans değerlendirmenin yapılma sebepleri:

 • Kurum içerisinde gerçekleştirmeyi hedeflediğiniz isteklerinizin derecesini görebilmek
 • Gerçek ve olası olaylara dayanan net kararlar verebilmek
 • Kuruma veya organizasyona bir bütün olarak bakabilmek
 • Yaşanmakta olan vizyon ve misyon paylaşımlarının seviyesini görebilmek
 • Amaçlanan hedeflere ulaşmadaki süreçleri belirlemek
 • Aynı yapı birimindeki ve ortamdaki bireysel ya da örgütsel algılamalarda yaşanan farklılıkları tespit etmek
 • Olumlu sonuçları tespit ederek devamını sağlamak

17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...