Adli Savunma Nasıl Yazılır

Yayınlanma Tarihi: 17 Mayıs 2015 Ekleyen: Selin OrhuntaşAdli savunma yazmak için aşağıdaki aşamaların, altta verilen örnek de göz önünde bulundurularak takip edilmesi yeterli olacaktır.

 • Hangi mahkemeye yazılacaksa o mahkemenin yüce başkanlığına hitap yazılır. ( Bursa Aile Mahkemesi Sayın Başkanlığına, Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Sayın Başkanlığına vb.)
 • Davanızın tutulduğu dosya numarası yazılır.
 • Savunmayı yapacak olan kişinin yani sanığın adı, sanığının vekilinin adı yazılır.
 • Şikayette bulunan kişinin adı yazılır.
 • Şikayetçinin, sanık için bulunduğu suç iddiasının ne olduğu yazılır.
 • Suçun işlendiği tarih yazılır.
 • Talep konusu aşağıdaki örnekte göreceğiniz şekilde yazılır.
 • Ardından bu gerekli bilgiler verildikten sonra savunmalar maddeler halinde yazılır.
 • Sonuç ve talep kısmı gene örnekte bulunduğu gibi yazılır.
 • Tarih eklenir.
 • Sanık vekilinin ki bu genelde avukat olur, adı soyadı yazıldıktan sonra imzası eklenir.

................ AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

DOSYA NO:

SAVUNMALARINI SUNAN

(SANIK):

SANIK VEKİLİ :

ŞİKAYETÇİ :

SUÇ : Gasp.

SUÇ TARİHİ : .../.../....

TALEP KONUSU : Davaya karşı yazılı savunmalarımızın sunulması ile söz konusu suçtan Müvekkilim ................ beraatine karar verilmesi talebidir.

SAVUNMALARIMIZ:

SONUÇ ve TALEP: Yukarıda izahını arz ettiğimiz ve Sayın Mahkemece re'sen nazara alınacak nedenlerle, dosyada da Müvekkilimiz aleyhine tutuklu sanığın aralarındaki husumete müstenit verdiği ve sonradan zorla alındığını beyan ettiği atf­ı cürüm niteliğindeki ifadesinden başkaca bir delil bulunmadığından kanuni unsurları itibariyle oluşmayan söz konusu suçtan beraetine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

....../....../....

Sanık Vekili

Avukat


17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...