Ahmet Haşim ve Eserleri

Ahmet Haşim 1884’te Bağdat’ta doğdu. Babası Bağdat’ın eski ve bilinen ailelerinden birine mensuptu. Alusizadeler adlı aileye mensup olan babası Ahmet Hikmet Bey, mülkiye kaymakamıydı. Annesi de Bağdat’ın ileri gelenlerindendi. Kahyazadeler ailesine mensup olan annesinin adı Sara Hanım’dır.


Ahmet Haşim edebiyat hayatına Fecriati topluluğuna katılarak başlamıştır.

Bu topluluk  dağıldıktan sonra hiçbir edebi topluluğa katılmamıştır.

Sanat anlayışını değiştirmeden sanat hayatına bağımsız olarak tek başına devam etmiştir. 

Ahmet Haşim, Türk edebiyatında akşam şairi olarak bilinir.

Bunun nedeni şiirlerinde akşam imgesinin bol olması ve kişisel hayatında genelde akşamları dışarıya çıkmasındandır. 

Şiirlerinde sembolizm etkisi görülür.

Şiirlerinde doğa manzaralarını anlatırken ‘’akşam, gurup, gece, mehtap, yıldızlar, ormanlar’’ gibi hayal kurmaya müsait yerler seçer.

Bu sembolistlerin sık sık başvurduğu bir yoldur.

Ahmet Haşim’in şiirlerinde empresyonizm etkisi de mevcuttur. 

Şiirleri imge ve iç ahenk bakımından çok zengindir.

Yani Ahmet Haşim’in bir dizesini okuduğunuzda aklınıza çeşitli görüntüler, manzaralar gelebilir. 

O dönem çok yaygın olan bir tartışma vardı.

Sanat, sanat için midir yoksa toplum için mi? 

Ahmet Haşim, sanat sanat için anlayışını benimsemiştir.

Eserlerinde toplumsal konularla ilgilenmemiştir. 

Ahmet Haşim’in şiirlerini anlamak zordur.

Çünkü şairin anlaşılmak gibi bir kaygısı yoktur.

Dili oldukça ağırdır.

Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü bir dil vardır.

Ancak son dönem eserlerinde sade bir dil kullanmıştır. 

Bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.

Hece ölçüsüne " köylü vezni " olarak nitelendirmiş ve hiç kullanmamıştır. 

Şiir dışında fıkra, sohbet, gezi türlerinde de eserler vermiştir.

Bu eserlerde de şiirlerine göre daha sade bir dil kullanmıştır.

Düz yazılarında alaycı ve nükteli üslubu ağır basar. 

Kitapları: 

Şiir: 

 • Göl Saatleri 
 • Piyale 

Gezi: 

 • Frankfurt Seyahatnamesi 

Deneme – Fıkra: 

 • Gurebahane - i Laklakan 
 • Bize Göre 

Şiirlerinden bazıları ise şunlardır: 

 • Akşam Yine Toplandı Derinde 
 • Mehtapta Leylekler 
 • Bir Yaz Gecesi Hatırası 
 • Gelmeden Evvel Geldin Birlikte
 • O Eski Hücreye Benzer Ki 
 • Merdiven 
 • Havuz
 • Karanfil 
 • Mukaddime 
 • Parıltı
 • Seher
 • Süvari
 • Sonbahar 

Ahmet Haşim 1933 yılında Kadıköy’de vefat etmiştir.


Bir yorum bırakın


·