Anı Nasıl Yazılır

Yayınlanma Tarihi: 12 Mart 2015 Ekleyen: Zeynep T.Anının eski karşılığı hatıradır.

Anı, otobiyografiden farklıdır.

Çünkü otobiyografi yalnızca kendisiyle ilgili bilgileri verirken; anı ise hem kendisiyle ilgili hem de sosyal anlamda başkası veya başkaları hakkında da bilgi içerir.

Günlük tutan bir yazar o gün yaşadığı olayları ve düşüncelerini aktarırken; anı yazarı ise tarih olmuş eski zamanların olaylarını belleğe ya da belgelere dayalı olarak yazarak ortaya koyar.

Bu bakımdan anı metinleri yalnızca hatırlanabilen, unutulmayan ve kaydedilebilen olayları bulundurduğundan dolayı tarihi doğru yansıtmaktan uzaktır.

Tamamıyla objektif olması beklenemez. 

Birçok toplumun sosyal hayatlarında anı yazmak ve aktarmak önemli bir gelenektir. 

Özellikle de yaşlı insanlar kendilerinden daha genç olanlara daha önceden görüp geçirdiklerini ve yaşadıkları, başlarından geçen ilginç olayları anlatırlar.

Anılar genellikle aşağıdaki nedenlerden dolayı yazılır:

  1. Geçmişte yaşadığı o duyguyu bir kez daha yaşamak ve yazma alışkanlığı kazanmak.
  2. Anılarını unutulmaktan kurtarmak.
  3. Yok olup gitmesini göze alamadığımız bir gerçeğe sahip çıkmak.
  4. Anıyı oluşturan olayı, durumu, yerleri ve kişileri söz konusu edip; başkalarının bilgisine, yararına sunmak.
  5. Kamuoyu önünde aklanmaya çalışmak, pişmanlığı dile getirip içini boşaltmak, günah çıkarmak.
  6. Gelecek kuşaklara geçmişten sonuçlar çıkarıp sunmak .
  7. Gerektiği zaman bir eleştiride bulunmak.
  8. İnsanoğlunun yaşantılarını ve deneyimlerini başkalarıyla paylaşmak gereğini duymak gibi amaçlarla yazılır.


17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...