Toplam 2 makale bulundu.

Toplumda genellikle “ engelli aylığı ” olarak bilinen ve 2022 sayılı “ 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları...
Türkiye'de çalışma amacıyla bulunan T.C. uyruklu olmayan tüm yabancılar, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanun ger...
·