Toplam 11 makale bulundu.

Öz sermaye muhasebe alanında sıkça duyduğumuz bir terimdir....
Ciro; ticari işletmenin belirli bir zaman dilimindeki (genelde 1 yıl) toplam satış hasılatı şeklinde tanımlanabilir....
Ülkemizin en büyük sorunlarından biri de işsizliktir. Bir ülkede çalışmak isteyen fakat çalışacak iş bulamayan kişile...
Defter değeri, bir işletmenin öz sermaye toplamının pay senedi sayısına bölünmesi ile bulunur. Yani işletmenin aktif toplamın...
Çalışanların kanuni iş saatleri dışında işyerinde çalıştıkları saatler mesai saati olarak hesaplanır. İş Kanunu...
Milli Eğitim Bakanlığının kontrolünde, öğretmenlerin maaşlarının karşılığı dışında, girmiş oldukları ders saatine karşılık ...
Yıllık izin döneminde çalışanlar ruhen ve bedenen dinlenmiş olurlar. Yaz ayları gelmeye başladığında bütün bir yıl ...
Asgari geçim indirimi uygulaması, işçilerin gelir vergisinden indirim tutarıdır....
Bir kişinin bir işletmeye yada bir kuruma verdiği hizmetler karşılığında, çalıştığı işletme yada kurumdan aydan aya almış olduğu para...
Sosyal güvenlik primleri ve gelir vergisi gibi tüm kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen net maaşıdır. İş tekliflerinde ve...
·