Toplam 16 makale bulundu.

İşletmelerdeki brüt kar marjı ile net kar marjı farklılıklar gösterse de birbirleriyle bağlantılıdır. Hesaplamanın sonucunda ortaya ç...
Metretül, iki boyutlu fakat bir boyutu standart olduğundan tek boyutlu kabul edilebilen malzemeler için kullanılan bir ölçü birimidir. ...
ÖTV; Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlamak, Gümrük Birliği sebebiyle kaldırılan gümrük vergilerinin neden olduğu gelir kayıpl...
Altın orana göre, bir doğru parçasının uygun biçimde iki eşit parçaya bölünmesi gereken durumlarda, parçanı...
Metrekare aslında bir çeşit alan hesabıdır. Evinizin metrekaresini hesaplamak istiyorsanız, bu genellikle dikdörtgen bir alanı hesapl...
Demir yolları iki ray iç yanakları arasında kalan mesafeye göre dar hat, geniş hat, normal hat olarak sınıflandırılır. Dünyada genel ol...
Gelir vergisini açıklamadan önce gelir kavramını iktisadi olarak açıklamak, gelir vergisi konusunu anlamamızda yardımcı olaca...
Emeklilik tazminatı alabilmeniz için bazı şartlar ve yerine getirmekle yükümlü olduğunuz durumlar vardır. Emeklil...
Amortisman; duran varlıkların aşınma, yıpranma veya eskime payını ifade eder. Duran varlıkların faydalı ömürleri boyunca muhasebe k...
·