Toplam 6 makale bulundu.

Bireysel olarak kurulan şirket ismine şahıs şirketi denir. Kolektif ya da komandit şirket olarak isimlendirilmektedir. Yapı bakımın...
Balık çiftliklerinin sayıları günden güne artış gösteriyor. Buna etken mevsimsel geçişlerin balık ihtiyacını karşılamakta zorlanm...
İkinci Dünya Savaşından sonra tüm dünyada yaşanan talep patlamasıyla birlikte şirketler giderek büyümüş, karlarını ve güçlerini artırma yoluna ...
Bir şirket kurulurken bazı görevleri ve sorumlulukları yerine getirmek zorundadır. Şirket kurulurken ilk aşama karar vermektir. Şirket kurma işle...
Dernek kurmak çok kolay olduğu kadar da büyük sorumluluk altına girmektir....
İnek sütünden sonra, keçi sütüne de talep bir hayli artmıştır. Bu konuda yatırımlar hızla çoğalmaktadır. Piyasayı gören büyük şirke...
·