Toplam 5 makale bulundu.

Hipotez, birçok bilim adamı tarafından benimsenip geniş bir geçerlilik kazanırsa teori adını alır. Teoriler, hipotezlere göre...
Cause'nin Türkçe karşılığı neden'dir. Cause makalelerinde anlatılmak istenen " bu neden oldu " konusudur. Effect ...
Tez çalışmalarımızın kaynağı bilimsel olmalıdır. Tezi tamamlama sürecine bağlı olarak konuları belirlemeliyiz...
Tez yazmak üniversite öğrencileri için sıkıntılı bir süreçtir. Tez, lisans öğrencilerinin son sınıfta " bitirme projesi " kapsamında, yüksek lisans ve ...
Ön söz; kitapların giriş kısmına konulan, o eserin konusunu, amacını, işleniş biçimini anlatan yazıdır....
·