Toplam 15 makale bulundu.

Köşe yazısının öncelikle bir başlığı olmalı ve konuyu belirlemelisiniz. Bir amacınız olmalı. Herhangi bir konuda ya da günlük hayatınız...
Reklam, insanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmektir. Belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini ...
Bir kitaptaki bilgilerin nereden alındığını belirtmeden yazmak yanlış olur. Faydalanılan kaynaklar ve yayınevi gibi bilgileri yazdı...
Derleme; merak edilen bir konuda gerçekleştirilmek istenen, bir amaç doğrultusunda var olan geçerli ve güvenilir bilgilerin toplanıp,...
Roman; kişilerin başlarından geçen veya yaşanma ihtimali olan olayları yer ve zaman belirterek birbirine bağlı olarak ve uzun bir şekilde anlatan y...
Skeç genellikle bir nükteyle son bulan, az kişili ve yalın, şakalı bir içeriği olan kısa oyundur. Fakat halk arasında tiyatro oyununun ezberlenmesi i...
Tiyatro vazgeçilmez kültürlerimizden biridir. Tiyatro sanatı; toplumdaki yaşam, bazı zıtlıklar, çelişkiler ve yaşam şartlarını konu...
Belli bir düşüncenin kanıtlama amacı güdülmeden, kendi kendine konuşuyormuş gibi yazılmasına deneme denir. Deneme herkesin yazabileceği, en azınd...
Senaryo bir hikayenin en iyi ve en etkileyici şekilde anlatılmasıdır. Eğer bir hikayeniz varsa onu anlatacak bir sena...
Şiir, düz kelime anlamına ek olmak üzere ya da yerine anlamlar oluşturmak için dilin ses estetiği veya ses sembolizmi ve ölçü gibi estetik ve ritmik ...
·