Asgari Geçim İndirimi Nasıl Hesaplanır

Yayınlanma Tarihi: 11 Nisan 2015 Ekleyen: Serap Yapar


Asgari Geçim İndirimden Kimler Yararlanır:

 • Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler.
 • Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler.
 • Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler.

Asgari Geçim İndirimi Nasıl Hesaplanır:

Asgari geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan, 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına;
• Mükellefin kendisi için % 50'si
• Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u
• Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i
• Diğer çocuklar için % 5'i

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır.

Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir.

Ancak, ödenecek asgari geçim indirimi tutarı aylık asgari ücret üzerinden hesap edilen vergiden fazla olamayacaktır.

Örnek:

 • Takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyükler için uygulanan brüt asgari ücret: 666 TL
 • Ücretli, evli, eşi çalışmamakta, ayrıca ücretlinin bakmakla yükümlü olduğu çocuk sayısı 3'dür.

İndirimin hesaplanması:

 • Yıllık brüt asgari ücret toplamı: 666x12 = 7992 TL
 • Ücretlinin kendisi için uygulanacak oran: %50
 • Ücretlinin eşi için uygulanacak oran: %10
 • Çocuklar için uygulanacak toplam oran: 2x%7,5+ %5 = %20
 • İndirime esas oluşturan toplam tutar:  7992x%80= 6.393,6
 • Takvim yılında gelirlerin vergilendirilmesine esas gelir vergisi tarifesi 1. dilim oranı: %15
 • Ücretlinin ödeyeceği gelir vergisinden indirilecek toplam yıllık asgari geçim indirmi  tutarı: 6.393,6x%15= 959,04  TL
 • Buna bağlı olarak bu kişiye ödenecek aylık asgari geçim indirim tutarı:      959,04/12= 79.92 TL

17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...