Başlıca Savunma Mekanizmaları

Savunma mekanizmaları, bireyin engellenme, çatışma gibi olumsuz durumlar karşısında bilinçsiz olarak, benliğini korumaya yönelik geliştirdiği savunma araçlarıdır. Birey, duyduğu kaygı ve korkuyu azaltarak benliğini korumaya çalışır. Fakat savunma mekanizmaları, bireye geçici faydalar sağlar. Kesinlikle kalıcı bir çözüm getirmez. Savunma mekanizmalarının bazıları olumlu, bazıları olumsuz sonuçlar verebilir. Sürekli kullanıldıklarında anormal bir nitelik kazanır.


Bastırma:

 • Bireyin, kaygı ve üzüntü veren olayları bilinçaltına itmesi, bilinçten uzaklaştırmaya çalışması gibi durumlarda bastırma amaçlı kullandığı savunma mekanizmasıdır.

Bahane Bulma (Mantığa Bürüme):

 • Bireyin olaylar karşısında asıl durum ve nedeni söylemek yerine farklı nedenler uydurmasıdır.

Yansıtma:

 • Yansıtma, bireyin kendi hatalarını ve olumsuz davranışlarını başkalarında da görmesidir.
 • Örneğin; yaramaz bir çocuğun diğer çocukların da yaramaz olduğunu söylemesi gibi.

Ödünleme:

 • Bir alanda başarısız olan bireyin başka bir alanda başarı sağlayarak, eksiklik ve aşağılık duygularını ortadan kaldırmasıdır.

Yüceltme:

 • Fizyolojik ve psikolojik dürtülerin, doğrudan ve doğal yollarla doyurulmasını toplumun onaylamadığı, bireyin de bu dürtüleri toplumun onayladığı alanlara kaydırarak doyurulmasıdır. 

Karşıt Tepki Gösterme:

 • Bireyin asıl tepkiyi göstermesi yerine karşıt tepkiyi göstermesidir.
 • Örneğin; yanlış davranışlar sergileyen birinin bu davranışları kötüleyen sözler söylemesi.

Özdeşim Kurma:

 • Başkasına özenme, başkasına benzeme biçimlerinde ifade edilir.
 • Bireyin iki türlü davranışını içerir. 
 • Birincisi başka birinin özelliklerini taklit etme, ikincisi de başka birinin başarılarıyla kendi başarısıymış gibi övünmesidir.

Hayal Kurma:

 • Bireyin, kendisini olduğu gibi değil de olmasını istediği şekilde hayal etmesidir.

Kaçma:

 • Bireyin karşılaştığı problemlerle yüzleşmek veya çözüme ulaştırmak yerine, savunma mekanizmalarına başvurarak vurdumduymaz tavırlar sergilemesidir.
 • Tam bir sorumsuzluk hali vardır.

Yön Değiştirme:

 • Bireyin, vereceği tepkiyi asıl kişiye ya da asıl hedefe değil de farklı kişi ve hedeflere yöneltmesidir.

Kendine Yöneltme:

 • Bireyin asıl kişi ve hedeflere yöneltemediği öfke ve saldırgan davranışlarını kendisine yöneltmesidir.

Gerileme:

 • Bireyin, önceki davranışlarına geri dönmesi, seviyesiz davranışlar sergilemesi durumudur.
 • İki yetişkin insanın sorunlarını konuşarak çözmek yerine kavga ederek çözmesi buna örnektir.
 • Yaşlı insanların zamanla gösterdikleri çocuksu davranışlar da örnek verilebilir.

İnkar Etme:

 • Bireyin kendisine acı veren gerçekleri kabul etmemesi durumudur.

Pollyanna (Tatlı - Limon):

 • Bireyini karşılaştığı her kötü durum karşısında iyi bir sonuç çıkarmasıdır.
 • Psikolojide “mutluluk oyunu” diye de adlandırılır.


Bir yorum bırakın


·