CE Belgesi Nasıl Alınır

Yayınlanma Tarihi: 13 Mart 2015 Ekleyen: Zeynep T.


Herhangi bir ürününe CE Belgesi almak isteyen bir firmanın, öncelikle bu ürüne ilişkin bir teknik dosya hazırlaması gerekir.

CE belgesinin teknik dosyasını hazırlamak, karmaşık ve uzun bir süreçtir.

Fabrika üretim kontrol sistemi ( fük ) hazırlanmalıdır.

Bu yüzden teknik dosya hazırlanmasında danışmanlık desteği alınmalıdır.

Teknik dosya, ce çalışmalarının temelini oluşturmaktadır.

Kendisi ce markalama hakkını kullanmak isteyen üretici, bu dosyayı üretimi boyunca ve üründe fonksiyonel bir değişiklik olmadığı sürece saklar.

Bu dosya, firma dışından ce ile ilgili yapılacak her tür başvuru için referans oluşturacaktır.

Yetkili bir kurum tarafından belgelendirilecek olan bir firma ise; bu dosyanın bir kopyasını kendinde bulundurur ve orjinalini söz konusu yetkili kuruma verir.

Ayrıca ürünün elektriksel donanıma sahip olması durumunda yapılması gereken bazı elektriksel güvenlik testleri ( lvd testleri ) vardır.

Bunların yapılması için onaylı kuruluşlar vardır.

Bu testlere ilişkin bilgileri firmamızla temas kurarak edinebilirsiniz.

Bu bilgilerin eksiksiz olarak hazırlanmış olması teknik dosyanın hazırlanmasını kolaylaştıracak ve belgelendirme süresini kısaltacaktır.

Ürünlerin CE işaretli ( belgesi ) olarak piyasaya sunulmasından, CE işaretinin ürüne iliştirilmesinden üretici sorumludur.

Üreticinin bu işareti ürüne iliştirmesi için çeşitli alternatifler sunulmuştur;

Düşük riskli ürünler:

  • Bir çok ürün güvenlik açısından düşük riskli ürün gruplarında yer almaktadır.
  • Bu nedenle, üretici uygunluk değerlendirmesini yaptıktan sonra bir beyanname yayınlayarak; ürünün zorunlu güvenlik, sağlık, çevre ve tüketici koruma standartlarına uyduğunu belirtir.
  • Bu beyannamenin normuna uygun olarak düzenlenmesi gereklidir.

Yüksek riskli ürünler:

  • Bu ürünler için üreticinin beyannamesi yeterli değildir.
  • Bu durumda ürünlerin mutlaka onaylanmış kuruluşlar tarafından test edilmesi gerekmektedir.
  • Onaylanmış kuruluşun incelemesi sonucunda üretici CE işaretini ürününe koyabilir.
  • Son üründe kullanılmak üzere üretilen bütün sistem ve ünitelerin üreticileri, ilgili direktif ( kararname ) koşullarına uygun olarak komponent ve bileşenlere ait bir dosya ve beyanname ile entegrasyonu gerçekleştirecek üreticilere iletirler.
  • Entegrasyona parça veya bileşen üreten kuruluşlar, ürünlerine CE işaretini vuramazlar. 


17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...