Çemberin Çevresi ve Alanı Nasıl Hesaplanır

Çember; bir düzlemdeki merkez adı verilen bir noktadan, sabit olan uzaklıktaki bütün noktaların birleşerek oluşturduğu eğridir.

Çemberin içinin birleşiminden oluşan kapalı alana daire denir.

Daire terimi de bazen çember olarak kullanılabiliyor.

Fakat ikisi farklılıklar gösterir.

Çemberin bazı özellikleri şunlardır:

 • Çemberin iki nokta arasında kalan parçasına çember yayı denir.
 • Bir kesenin içerisinde bulunan parçaya kiriş denir.
 • Çemberi iki ayrı parçaya ayıran bir doğru varsa şayet buna kiriş denir.
 • Bir çemberdeki en büyük kiriş aynı zamanda çaptır.
 • Çember bulunduğu düzlemi 3'e böler.
 • Çemberin iç bölgesi, çemberin dış bölgesi ve kendisidir.
 • Çemberlerle ilgili birçok konu başlıkları vardır.
 • Doğrularla çemberin durumları, çemberde açılar ve yaylar.

Çemberin Çevresi ve Alanı Nasıl Hesaplanır:

Çemberin çapı, yarıçapı, çevresi farklı yollarla bulunur.

 • Çemberlerde çevrenin çapa oranı sabit bir rasyonel sayı ile belirtilemez.
 • Çember yarıçap " r " olarak ifade edilir.
 • Çemberin çevresi ise " 2 π r " ile ifade edilir.
 • Çemberin alanı ise " π r 2 "
 • Çemberin çevresini bulmak için, öncelikle merkez noktasını ve merkez noktasından eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesi şeklinde ifade edilebilir.
 • Merkez noktasından çemberin üzerine kadar olan bölge yarıçap uzunluğudur.
 • Çevre hesaplanırken yarıçap önemli bir yer tutar.
 • Yarıçapın dışında, çevreyi hesaplamamız için pi sabitini bilmemiz gereklidir.
 • Pi sabiti geometride 3.14 olarak kabul edilen bir rasyonel sayı olarak tanımlanır.
 • Çevre uzunluğu hesaplanırken pi sayısı sabit olarak bırakılır.
 • Sadece r sayısını yerine koymak yeterli olacaktır.Bir yorum bırakın


·