Çevre Görevlisi Belgesi Nasıl Alınır

Yayınlanma Tarihi: 17 Mayıs 2015 Ekleyen: Selin OrhuntaşÇevre görevlisi, bir takım davranışları sonucunda çevre kirliliğine neden olan ya da neden olabilecek ve çevre kanunuyla bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetimi yapılması gereken tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen görevlidir.

Çevre Mühendisliği mezunları ya da çevre mühendisliğinin alanlarında yüksek lisans ve diğer lisans üstü eğitimi almış kişiler, 4 yıllık üniversitelerin mühendislik bölümlerinde, Fen Fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya bölümlerinde, veterinerlik fakültelerinden mezun olup bakanlığım açtığı kurumlarda eğitim almış kişiler.

Çevre görevlisi eğitimi, üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olan veya çevre mühendisliği konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış kişiler için çevre mevzuatı; üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen / fen­ edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veteriner fakültelerinden mezun olanlar için ise temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı konularını kapsar.

Çevre görevlisi belgesi almak isteyen kişiler, yukarıdaki eğitim koşullarını tamamladıktan sonra çevre ve sağlık bakanlığının sınavına girip 100 puan üzerinden 70 puan aldıkları taktirde bu belgeyi almaya hak kazanmış olurlar.

Bu hakkı kazananlar ardından belgeyi almak için bir takım belgeleri tamamlayıp başvuru yapabilirler.

Çevre görevlisi belgesi başvurusunda aşağıdaki bilgi ve belgelerin sunulması zorunludur;

  • Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası
  • İletişim bilgileri ( Adres, telefon, faks, elektronik posta adresi )
  • Eğitim durumunu gösteren lisans ve / veya lisansüstü diploma/mezun olduğunu gösterir belgesi
  • Vesikalık fotoğraf
  • En az 4 ( dört ) yıllık üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olan veya çevre mühendisliği konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim alan meslek grubu için, çevre mevzuatı eğitimi katılım belgesi
  • En az 4 ( dört ) yıllık üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen / fen ­edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veteriner fakültelerinden mezun olan meslek grupları için, temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı sınav sonuç belgesi
  • Belge başvuru bedelinin, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırıldığına dair hesap belgesi

17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...