Çocuklarda Okul Öncesi Eğitimi Nasıl Verilir

0 - 6 yaş arasını kapsayan ve erken çocukluk dönemi olarak bilinen zaman dilimi, çocukların en hızlı geliştiği yaş aralığıdır. Beyin gelişimi ve fonksiyonlarının büyük bir kısmı bu süreçte tamamlanır. Bu yüzden erken çocukluk dönemi eğitimi çok önemlidir. Sadece çocuklar için değil aileler ve toplum içinde çok büyük bir öneme sahiptir.


Yapılan çalışmalar okul öncesi eğitim alan çocukların okula devam oranlarının ve okul başarısının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur.

Aynı zamanda okul öncesi eğitim sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyerek, yetişkin çağına geldiklerinde bireylerin daha üretken ve girişken olmalarına katkı sağlar.

Bu süreç çerçevesi içinde yapılması gerekenleri şöyle sıralayabiliriz;

  • Okul öncesi eğitim sürecinde her çocuğun bireysel farklılıkları, yetenekleri ve gelişim özellikleri göz önüne alınarak bir eğitim programı hazırlanmalı ve çocuklarla tek tek ilgilenilmelidir .
  • Sosyal ve zihinsel gelişimlerinin yanı sıra yeteneklerinin ön plana çıkarıldığı ve olumlu kişilik özeliklerinin temellerinin atıldığı ve hepsinden önemlisi çocukların kendilerine güven duymalarını sağlayan etkinlikler yapılmalıdır.
  • Çocuklara kendini ifade etme ve dünyayı değerlendirme özgürlüğü tanınmalıdır.
  • O yaşlardaki çocukların öğrenmedeki özgürlük ve meraklarını teşvik ederek, öğrenme ve bilgiyi edinme süresince onlara fırsatlar tanınmalıdır.
  • Bu özgür ortam içerisinde çocuklar yalnız başlarına, akranlarıyla ve bir yetişkinle yaşadığı deneyimler sayesinde öğrenmenin ve bilgi sahibi olmanın zevkini tatma fırsatı bulacaklardır.
  • Nesneler ve olaylar hakkında derinlemesine düşünmesi ve özümsemeler yapabilmesi için düşünceleri desteklenmeli ve onların aktif olmaları sağlanmalıdır.
  • Tüm bunlar yapılırken yaratıcıklarının gelişmesi için sanat dallarının yanında bilim de esas alınmalıdır.

Özetlemek gerekirse çocuklarımızı okul öncesi zaman zarfında eğitirken, onların gelişimini engelleyen katı ve geçersiz olan değer yargılarından ve geleneksel eğitim metotlarından uzak tutmalıyız.

Onları bağımsız, yaratıcı, gözlemci ve zihinsel potansiyellerini kullanabilen aktif bireyler olması amacıyla eğitmeliyiz.Bir yorum bırakın


·