Dairenin Çevresi ve Alanı Nasıl Hesaplanır

Düzlem içinde bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yerine çember, verilen noktaya merkez, sabit uzunluğa yarıçap, çember üzerinde a ve b gibi iki nokta arasındaki çember parçasına yay, A ve B’den geçen doğruya kesen, A ve B noktaları arasındaki ab doğru parçasına kiriş, merkezden geçen kirişe çap, bir kirişin dairede ayırdığı parçaların her birine daire parçası, iki yarıçap arasında kalan kısma daire kesmesi denilir.

Dairenin özellikleri:

 • Yarıçapları eşit iki daire eşittir.
 • Bir dairede eşit yayların kirişleri ve eşit kirişlerin yayları birbirine eşittir.
 • Bir dairede, merkezden eşit uzaklıktaki kirişler eşittir.
 • Bir dairede kirişe dik olan çap, kirişi iki eşit parçaya böler.
 • Bir doğru ile çemberin bir ortak noktası varsa, bu noktaya değme noktası, doğruya da teğet adı verilir.
 • Bir çemberin bir noktadaki teğeti bu noktayı merkeze birleştiren doğruya diktir.
 • Bir dairede BC yayını merkezden gören açıya merkez açı, çevreden gören açıya çevre açı, bir T noktasındaki teğet ile TD kirişi arasında kalan açıya teğet kiriş açısı denir.
 • Aynı yayı gören teğet kiriş açısı merkez açının yarısına eşittir

Dairenin Alanı ve Çevresi:

O merkezli ve r yarıçaplı bir dairede;               

 • Dairenin alanı = pr2
 • Dairenin çevresi için formülümüz = 2pr
 • Yarıçap uzunluğu " r " olan bir dairenin çevresinin uzunluğu, yarıçap uzunluğunun iki Pi katıdır.
 • ( pi =3,14 alınır. Bir dairenin merkezinden geçmek şartıyla çizilen en uzun doğru parçası ÇAP'tır. Çap uzunluğunun yarısına yarıçap denir.)Bir yorum bırakın


·