Derleme Yazı Nasıl Yazılır

Derleme; merak edilen bir konuda gerçekleştirilmek istenen, bir amaç doğrultusunda var olan geçerli ve güvenilir bilgilerin toplanıp, sistemli olarak düzenlenmesiyle çok yönlü bilgi birikimi sağlamak için, bir ya da daha fazla kişi tarafından hazırlanan yazılı metindir. Yapılan derleme, başkalarının okuması için yayınlanabilir.


Derleme yazısı hazırlamada kullanılan bazı adımlar vardır.

İncelemek gerekirse;

 1. Yazılacak yazının konusunun belirlenmesi
 2. Yazılacak derleme yazısının amacının belirlenmesi
 3. Derleme yazısının başlığının belirlenmesi
 4. Derlemeye ait çerçeveyi oluşturmak
 5. Derleme yazısının konusu hakkında bilgileri toplamak
 6. Toplanan bu bilgilerin bir sistematiğe göre sıralanması
 7. Derleme yazısına ait raporun hazırlanması

Ayrıca derleme yazısı aşağıdaki dört bölümden oluşmalıdır;

 1. Başlık: Kısa ve anlamlı olmalıdır.
 2. Özet: En son yazılan bölümdür. Okurlara derlemenin tümünün okunmaya değer olup olmadığını gösterir. Genellikle metinin tümü iki yüz kelimede özetlenir.
 3. Giriş: Derlemenin neden yapıldığı, gerekçe ve amaç bu bölümde belirtilir.
 4. Yöntem: Derlemenin ne zaman hangi temel kaynaklar kullanılarak, kim tarafından nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler bulunur.

Bu yazıları yazarken iki yönteme de sık sık başvurabilirsiniz.

Bu yöntemlere değinmek gerekirse;

Tartışma / Düşünceler, Yorumlar / Bilginin irdelenmesi: 

 • Var olan bilgi ayrıştırılarak analiz edilir.
 • Yeni sentezler yapılarak kullanımında önemli yararları olacak içerik, bilinmeyenler ya da karşılaşılan sorunlar belirlenir.
 • Karşıtlıklar sergilenir.
 • Belirlenen sorunlara çözümler önerilebilir.
 • Yeni araştırma soruları oluşturulur.
 • Özetle, derlemeyi yapanın topladığı bilgiler sonucunda kazandığı bakış açısı ve geçerli çıkarımını paylaştığı yer, yazının bu son bölümüdür.
 • Bu bölümde bilgilere dayanmayan tartışma ve yorum yapmaktan kesinlikle kaçınılmalıdır.


Bir yorum bırakın


·