Dilin Bir Millet Hakkındaki Yeri ve Önemi

Yayınlanma Tarihi: 26 Ocak 2016 Ekleyen: Ozan ERDOĞANDil, bir milleti millet yapan en önemli unsurların başında gelir.

Bir millet; geçmişinden gelen kültürel, tarihi, sanatsal, toplumsal gelişimlerini dil sayesinde kazanır ve geliştirir.

Tarihe dönüp baktığımızda dili olmayan bir milletin yaşamasının mümkün olmadığını görmekteyiz.

Dil, fiziki nesnelerden duygulara kadar uzanan çok geniş bir yelpazede duygu ve nesneleri kavramlaştırarak düşünce alanı içine alır.

Böylece soyut ve somut pek çok mili kültürel unsur dil ile kalıcı hale gelir.

Atasözü ve deyimler, destanlar, türkü ve maniler, halk masalları gibi sözlü milli kültür ögesi oluşur.

Bütün bunlar yazıya geçirilmeden önce uzun yıllar dil sayesinde sözlü olarak aktarılmıştır. 

Bugün o döneme ait Türk teşkilat ve boylarının yaşam tarzını, öncelik verdikleri ve önemsedikleri değerleri, kültürlerini, hayat tecrübelerini aradan geçen uzun yıllara rağmen dilin koruyuculuğu sayesinde okuyup öğrenmekteyiz.

Dil, aynı zamanda milletin ortak şuurunun yani milli şuurun ortaya çıkmasını sağlar.

Bu ortak değerlerin oluşmasında, paylaşılmasında ve en önemlisi gelecek nesillere bunların aktarılmasında önemli bir role sahiptir.

Dilin kendi içinde gösterdiği gelişme, canlılık ve sosyallik milleti de geliştirip canlı kalmasını sağlar.

Dil sayesinde milleti oluşturan insanlar aralarındaki duygu ve düşüncelerde birliği yakalayarak millet unsurunu oluşturmuşlardır. 

Dilini koruyamamış milletler tarihte silinmeye ve yok olmaya mahkumdurlar.

Millet ve dil ayrılmaz bir bütünün parçaları gibidir.

Aynı dile sahip insanlar aynı zamanda aynı kültüre de sahip insanlardır.

Zaman içerisinde aynı kültürün de etkisiyle düşünce tarzlarında ve tepkilerinde benzerlikler oluşur.

Böylece milletlerin kendine özgü milli kimlikleri meydana gelir. 

Türkçenin dil tarihi çok uzun yıllara dayanmaktadır.

Güzel Türkçe'miz dünyadaki en eski dillerden biridir.

Günümüzde ne yazık ki gençlik, dilimize gereken önemi vermemektedir. 

Yabancı kelime kullanımları kısaltarak yazışmalar dilimize ciddi zarar vermektedir.

Her birey diline sahip çıkarak aslında milletine sahip çıkmış olduğunun bilincinde olmalı ve gereken önemi ve özeni göstermelidir.


17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...