Dinimizce Bulunan Yitik Para ve Mal Ne Yapılmalı

Yayınlanma Tarihi: 8 Şubat 2016 Ekleyen: Serpil Yalçın


Kendine sahiplenmek niyetiyle almak haramdır.

Sahibini bulunca verileceği düşünülen mal, bulan kişinin bir ihmali olmadan mala zarar geldiyse bulan kişi bu malı geriye ödemekle yükümlü olmaz.

Şayet niyet kendine mal etmekse, bu durumda harcandıysa sahibine geri ödemekle yükümlüdür.

Ehli hayvanlar ile alıştırılmış olan güvercin de yitik mal kavramına dahildir.

Tarla, bağ, bahçe gibi yerlerde mahsul toplandıktan sonra kalan tek tük ürünleri toplamak caizdir.

Fakat sahibi bunları istediğinde vermek zorunludur.

Irmak, dere gibi akıp giden suda bulunan meyve, sebze ya da odun parçaları kullanılabilir.

Bunlar yitik mal olmaz.

Ayakkabı, başörtü gibi eşyalarda yapılan değiştirmelerin yanlışlıkla olduğu kanaatinde olursa, bunlar yitik mal mahiyetinde olur. 

Herhangi bir mal ya da para bulan kişi, bulduğuna dair birkaç kişiyi şahit tutmalıdır.

Sonuçta ortada bir şahit olduğunda, karşı taraf kötü niyetle ve malı elinden almak isterse bu durumda vazgeçebilir.

Şahit tutmak çevresine “ bende bulunmuş şöyle bir mal ya da şu kadar para var “ demekle yapılabilir.

Bulunan mal ya da paranın sahibi çıkarsa ve gerçek sahibiyse kendisine teslim edilir. 

İlan müddeti dolduğu halde sahibi çıkmazsa saklamaya devam edilebilir, fakir birisine sadaka olarak verilebilir.

Bulan kişinin kendisi fakirse kendisi de kullanabilir.

Kullanmak için müşkül durumda olması şarttır.

İmam Ahmed’e göre; yitik mal bir sene ilan edildikten sonra onu ilan etme sorumluluğu kalkar.

Bu ilan senenin her günü yapılmalıdır.

Şayet arada ilan edilmeyen günler olduysa bir sonraki seneye atlar.

17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...