E-imza Nasıl Kullanılır

Yayınlanma Tarihi: 22 Mart 2015 Ekleyen: Esin Büşra BekçeIslak imza nasıl bir kağıda atılan imzanın size ait olduğunu ispatlamaktaysa; elektronik imza da herhangi bir elektronik dokümana eklenen imzalama verisinin size ait olup olmadığını ispatlamaktadır.

Elektronik imza, imzalayan kişinin kimlik doğruluğunu ispatlar; imzalanan verinin içeriğinin başka bir şahıs tarafından değiştirilip değiştirilmediğini ( bütünlüğünün bozulup bozulmadığını ) ortaya koyar.

Elektronik imzanın atılabilmesi için kişiye ait bir Nitelikli Elektronik Sertifikanın ( NES ) olması gerekir.

Elektronik imza ya da sayısal imza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veridir.

E-imza olarak da bilinir.

Elektronik ortamlarda imza yerine kullanılabilen yasal kimlik doğrulama sistemidir.

Elektronik imza sayesinde imzalanmış verinin, kimin tarafından imzalandığını ve güvenilirliğini kontrol edilmiş olur.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda yer alan maddelere göre kullanılır.

Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı ortamda, bütünlüğü bozulmadan ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlar ile garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.

Elektronik imza, elle atılan ıslak imza gibi kullanılabildiği için, internette her türlü resmi işlemin, hem zamandan hem de kağıt israfından tasarruf edilerek ve elektronik ortamda arşivlenerek yürütülmesini sağlar.

Elektronik imza, kamu kuruluşlarıyla yapılan işlemlerde, bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde, e - devlet, e - iş ve e - ticaret uygulamalarında, elektronik posta ve kanun kapsamındaki hukuki işlemlerde kullanılabilir.

Elektronik imza ile imzalanmış herhangi bir belge, bilgisayar ortamında arşivlendiğinden bulunması için zaman harcanmayacaktır.

Böylece depolama maliyetleri de yok denecek kadar az olacaktır.

Elektronik imza doğrulama sistemi; turkiye.gov.tr

17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...