Sayısal Derslere Çalışmak

Yüzde, herhangi bir sayı ile kullanıldığında yüze bölünen bir şeyin o kadarlık parçasını belirten bir sözdür. Paydası 100 olan or...
1'den 9'a kadar birbiriyle çarpılan sayıların çarpımlarını gösteren çizelge; çarpım cetveli veya kerrat cetveli diye anılır...
Matematikte silindirin genel tanımı şöyledir: Düzlemsel bir eğriyle bu eğrinin düzleminde bulunmayan ...
Okul yıllarımızdan hepimiz hatırlarız DNA ve RNA kavramlarını. Şimdilerde de okullarda performans ödevi olarak verilen DNA modelini...
Çember; bir düzlemdeki merkez adı verilen bir noktadan, sabit olan uzaklıktaki bütün noktaların birle...
Düzlem içinde bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yerine çember, verilen noktaya merkez...
Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında, bir ana kütle veya bir örneklem veya bir olasılık dağılımı veya bir rassal ...
Matematikte bölme, 4 ana aritmetik işlemden biridir. Yazımda " ÷ " , " : " veya " / " işareti ile sembolize edilir....
·