Emlak Müşaviri Nasıl Olunur

Yayınlanma Tarihi: 4 Mart 2015 Ekleyen: TuğçeEmlak müşavirliği kursu sertifikasına sahip olup gerçek hak sahiplerinin talebi üzerine düzenlenen süreli veya süresiz iş sözleşmesine bağlı olarak; 

 • Taşınmazın alımı, satımı, rehin gibi ayni hak tesisi gibi tüm hukuki ve teknik işlemleri ile kiralanması konusunda tam aracılık eden 
 • Kiralama sonrası hizmetleri yerine getiren
 • Bu konularda gerektiğinde danışmanlık, simsarlık, aracılık, vekillik, bilir kişilik yapan ve bunlarla ilgili olarak gerekli form, beyanname vb. belgeleri doldurabilen 
 • Bu iş ve işlemleri merkez ve yerel yönetimler mevzuatına uygun olarak, kendi adına açılmış bir iş yerinde yapan gerçek veya tüzel kişiyi ifade ediyor.

Faaliyet Alanları:

Gayrimenkul tellallığı veya aracılık hizmetleri kapsamında;

 • Her türlü taşınmaz mülkiyeti alım - satım, trampa, hibe, taşınmaz satış vaadi gibi devir işlemleri 
 • Taşınmaz kullanımının kira ve hasılat kirası devri işlemleri 
 • Kampanyalı olanlarda dahil olmak üzere tanıtıcı reklam ve diğer tanıtım yolları ile topluca pazarlama işlemleri gibi faaliyetlerin yerine getirilmesi

Vekalet hizmetleri kapsamında;

 • Aracılık hizmetlerine konu iş ve işlemlerde aracılık yapılarak yalnızca taraflara verilen danışmanlık hizmetleri
 • Eksperlik hizmetleri
 • İpotek tesisi
 • Kat irtifakı kurma
 • Kat mülkiyeti kurma
 • İfraz ve tevhit
 • Cins değişikliği
 • Taksim ( paylaşım )
 • Tashih ( düzeltme )
 • Aplikasyon
 • İlgili kurumlardan imar durum belgesi çıkarma
 • Kadastro müdürlüklerinden kroki ve çap belgesi alma
 • Vergi muafiyeti belgesi alma
 • Veraset vergi dairelerinden ilişik kesme veya temiz kağıdı alma
 • Emlak beyannamesi düzenleme

Aracılık ve vekalet işlerinin hazırlık ve ifa edilmesi süresinde yapacakları diğer faaliyetler;

 • Müşteri temsilcisinin iş dağılımı
 • Alan çalışması yapılması
 • Yayınların incelenmesi
 • Müşteri portföyünün arz talep yönünden değerlendirilmesi
 • Emlak kayıtlarının bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi
 • Taşınmazın pazarlanmak üzere hazır duruma getirilmesinin sağlanması
 • Taşınmazda oturan varsa göstermek için randevuların alınması
 • Pazarlama stratejisinin hazırlanması
 • Yazılı ve görsel pazarlama tekliflerinin hazırlanması
 • İlan verilecek taşınmazın belirlenmesi
 • Taşınmazın pazarlama aşamaları hakkında müşteriye düzenli bilgi ve rapor verilmesi
 • Diğer komisyoncularla ortak çalışmaların yürütülmesi, tarafların bir araya getirilmesi
 • Tapu işlerine ilişkin randevuları alıp, işlerin takip edilmesi gibi iş ve işlemler olarak ifade edilir.

Bu geniş faaliyet alanlarından dolayı; emlak müşavirliği son dönemlerde yıldızı oldukça parlayan kariyer planlarından biri haline gelmiştir.

Bu nedenle pek çok müşavirlik firması açıldığı için de sektörde oldukça büyük bir iş gücü oluşmuştur.


17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...