Esnaf Kefalet Kredisi Nasıl Alınır

Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerin faizleri ile ticari kredi faizleri arasındaki fark devlet tarafından karşılanmaktadır. Aşağıda belirtilen evraklarla kooperatife müracaat etmeniz halinde kredi talebiniz değerlendirilecektir.

Kooperatif kredi limiti Esnaf kefalet kooperatiflerinin risk grubuna göre 35.000 TL - 50.000 TL - 75.000 TL ve 100.000 TL'ye kadardır.

İsteyen ortak limiti dahilinde kredi talep edebilir.

Kredi faiz oranı vadesi 1 yılı aşmayan kredilerde % 4 , vadesi 1 yılı aşan kredilerde % 5'dir.

Kredi talebi kooperatifçe onaylanmasından sonra bankaca da istihbaratı yapılır.

Uygun olması halinde kredi kullandırılır.

Kredi Çekecek Esnaf İçin Gerekli Belgeler:

 • Nufus cüzdan fotokobisi ( 2 adet )
 • Vergi levhası fotokobisi ( 2 adet )
 • Oda kayıt belgesi ( 2adet )
 • Esnaf sicil günlük tastiknamesi ( 2 adet )
 • Yeni üye olacak esnaf için ( 2 adet ) resim
 • İkametgah belgesi ( nüfus kayıt örneğiyle birlikte ) (2 adet )
 • Vergi dairesi mükellefiyet belgesi ( 2 adet )
 • Yıllık ciroyu gösteren belge ( 2 adet )

Esnaf Kefil İçin Gerekli Olan Belgeler:

 • Nufus cüzdan fotokobisi ( 2 adet )
 • Vergi levhası fotokobisi ( 2 adet )
 • Oda kayıt belgesi ( 2 adet )
 • Esnaf sicil günlük tastiknamesi ( 2 adet )
 • İkametgah belgesi ( nüfus kayıt örneğiyle birlikte ) (2 adet )
 • Vergi dairesi mükellefiyet belgesi ( 2 adet )

Memur Kefil İçin Gerekli Evraklar:

 • Nufus cüzdan fotokobisi ( 2 adet )
 • İkametgah belgesi ( nüfus kayıt örneğiyle birlikte ) ( 2 adet )
 • Onaylı ücret bordrosu ( maaşta haciz yoktur yazısıyla birlikte )

Esnaf ve Sanatkarların Son Teknoloji Makine / Ekipman ve Demirbaş Alımları ile İşyeri Modernizasyonuna Yönelik Kredilendirilmesi;

Kredinin Kullandırılışı;

Esnaf ve sanatkarların işletmeleri için ihtiyaç duydukları son teknoloji yeni makine / ekipman ve demirbaş alımları ve işyeri modernizasyonuna yönelik kooperatiflerimiz kefaletiyle ( kefalet veremeyen kooperatiflerin bulunduğu yerlerde doğrudan ) kullandırılacak bir kredi olup;

 • Makine ekipman ve demirbaşların satın alınmasından sonraki kredi talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Ancak ortak kooperatife kredi talebinde bulunmasından sonra makine ekipman ve demirbaşları satın almış ise talep değerlendirmeye alınabilecektir.
 • Kredinin üst limiti kredi talep edenin kredi değerliliği ile satın alınacak makine / ekipman ve demirbaşın fatura bedelini geçmeyecektir.
 • Kredi kullandırımlarında maksimum 60 ay vade uygulanacaktır.

Kredi Teminatı;

Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni yanı sıra ilave olarak diğer nakdi ve gayrinakdi teminatlar.Bir yorum bırakın


·