Evlilik Terapisi Nasıl Alınır

Evlilik çatışması insan yaşamındaki problemlerin en rahatsız edici olanlarından biridir. Her evlilikte bazı problemler yaşanır ancak kimi zaman problemler çiftlerin derin bir hayal kırıklığı yaşamasına ve evliliğin devamını sorgulamaya kadar varabilir. Oysa bu olumsuz gidişi durdurmak mümkündür. Çiftler bunu bazen kendi çabalarıyla, problem çözme becerileri geliştirerek başarabilseler de çoğu zaman profesyonel bir yardım gerekmekte ve evlilik terapisine ihtiyaç doğmaktadır.


Terapist Yaklaşımları:

  • Görüşmeye katılan her bir aile üyesini teropotik sürece katılımını sağlamak.
  • Her bir üye ile el sıkışmak, göz teması kurmak, çocuklarla okul, anne ile ev, baba ile iş yaşantısı hakkında konuşmak.
  • Empatik iletişim içinde olmak.
  • Aile üyelerinin duygu, düşünce ve davranışlarına ilgi göstererek ve dikkatle dinleyerek her bir üyeyi anlamaya çalıştığımız hissettirmek.
  • Aile üyelerinin beden jest, mimik ve duruş pozisyonları ve ortaya koydukları mesajları gözlemlemektir.

Ailenin iç kaynaklarını keşfetmesini yardımcı olarak tedavi edici gücünü harekete geçmesini sağlamaktır.

Terapi sürecine her bir aile üyesini katılımını sağlayarak açık, etkin, şeffaf iletişim ve etkileşim ortamı oluşturmak.

Ailede teropotik süreçte amaçlanan hedeflere ulaştığı, değişimin gerçekleştiğine inandığı, her bir üyenin kendi iyi ve güvenli hissettirir bir süreçtir.

Değişimin sorumluluğu ve süreçteki rol ve fonksiyonlar bütünüyle aileye verilmelidir.

Aile terapi süreçlerinde, hasta ve aile içi ilişkilerde meydana gelen çatışmalar, iletişim kalıpları, ebeveynlerin yaklaşımları terapistlerle birlikte değerlendirilmektedir.

Ebeveynlerin gerek kendi aralarında gerekse çocuklarıyla ilişkilerinde uygun tutum ve davranışlar belirlemesinde, iç görü ve farkındalıklarının arttırılması ile üyelerinin tedavi sürece katılımını sağlayarak ailenin tedavi gücü harekete geçirilmektedir.

Herhangi bir konuda çözemediğiniz bir sorun ile karşılaştığınız zaman asla doktora veya işin bir uzmanına gitmekten çekinmeyiniz.

Sizin çözemediğiniz ve düğüm olduğunuz bir anda uzman gelip kötüleşen hayatınızı eskisinden daha güzel bir hale getirecektir.Bir yorum bırakın


·