Fitre Nasıl Hesaplanır

Ramazan Bayramı’na yetişen ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için yerine getirmekle yükümlü bulundukları mali bir ibadettir. Bu bir yardımlaşma olup, orucun kabulüne, ölüm sırasındaki sıkıntılardan ve kabir azabından kurtuluşa bir vesiledir. Yoksulların ihtiyaçlarını gidermeye ve onların da bayram sevincine katılmalarına bir yardımdır.


Fitre İle Yükümlü Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir;

 • Fitre yükümlüsünün Müslüman olması gerekir.
 • Ancak Şafi Mezhebi’nden bir görüşe göre, gayr-i müslim bir kimsenin, bakmakla yükümlü olduğu Müslüman yakınının fitresini ödemesi gerekir.
 • Hanefilere göre fitre sadakası ile yükümlü sayılmak için, kişinin Ramazan Bayramı’nın birinci günü, temel ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olması gerekir.
 • Zekat nisabından farklı olarak, sahip olunan malın “ artıcı ” özellikte olması ve üzerinden bir yıl geçmiş bulunması gerekmez.
 • Temel ihtiyaçlar mesken, elbise, ev eşyası, binit, silah, hizmetçi, ailenin bir yıllık geçim masrafları ve borçlarıdır.
 • Nisap miktarı iki yüz dirhem gümüş veya yirmi miskal altın veya bunların kıymetine denk bir maldır.
 • Ebû Hanife, Ebû Yûsuf ve diğer üç mezhep imamının ortak görüşüne göre, fıtır sadakasının mali yönü ağır bastığından dolayı bununla yükümlülük için akıllı ve ergen olmak şart değildir.
 • Bu yüzden küçüğün ve akıl hastasının malından da velisinin fitre vermesi gereklidir.
 • Fitrenin ibadet yönünü üstün kabul eden, Hanefilerden İmam Muhammed ve Züfer’e göre ise, küçüklerin ve akıl hastalarının malından fıtır sadakası gerekmez.
 • Bir kimsenin, kendi dışındaki kişinin fıtır sadakası ile yükümlü sayılması için, bu kişinin onun velayeti altında olan ve bakmakla yükümlü bulunduğu kişilerden olması gerekir.
 • Buna göre bir kimse velayeti altında bulunan küçük çocuklarının veya akıl hastası olan yakınlarının fitresini vermekle yükümlüdür.
 • Ramazan Bayramı’ndan önce vefat eden oğlunun çocukları da bu kapsamdadır.
 • Buna karşılık kişinin bakımlarını üstlenmiş olsa bile, ana babası, büyük çocukları, karısı, kardeşleri ve diğer yakınları için fıtır sadakası vermesi gerekmez.
 • Bununla birlikte vekaletleri olmadığı halde bu kişiler için fıtır sadakası verse, bu yeterli olur.
 • Fitre, Ramazan Bayramı’ndan bir veya iki gün öncesi ile Bayram Namazı arasında ödenir.

Fitre Kimlere Verilir;

Fitre, verileceği yerler bakımından her durumda zekâtın benzeridir.

Ayet-i kerimede açıklanmıştır. “ Sadakalar (zekatlar), Allah’tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekat toplayan memurlar, kalpleri İslam’a ısındırılacak olanlarla ( özgürlüğüne kavuşturulacak ) köleler, borçlular, Allah yolunda cihat edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” ( Tevbe Suresi 60 )

Fitre Kimlere Verilmez;

 • Fitrenin, Tevbe Sûresi’nin 60. ayetinde sayılanlar dışında kalan kişi ve kuruluşlara verilmesi caiz değildir.
 • Ayrıca fitre verilecek kişi, bu şartları taşısa bile; Ana, baba, büyük ana ve büyük babalarına, oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklarına fitre verilmez.

Fitre Nasıl Hesaplanır;

 • Fitre; buğday, arpa, üzüm ve hurma olmak üzere dört gıda maddesinden verilir.
 • Yaşadığımız yerde bunların hangisi daha kıymetli ise fitreyi onun üzerinden vermek uygundur.
 • Fitre, buğdaydan ise yaklaşık olarak 1460 gr; arpa, üzüm ve hurmadan ise yaklaşık olarak 2920 gr. olarak verilir.
 • Bu gıda maddelerinin kendileri fitre olarak verilebileceği gibi, değerleri hesaplanmak suretiyle para olarak da verilebilir.
 • Hatta para olarak vermek daha uygundur.
 • Burada esas olan, bir fakirin sabahlı akşamlı doymasını temindir.
 • Dolayısıyla herhangi bir yerde veya zamanda, belirtilen miktarlardaki gıda maddelerinin değeri, bir fakiri sabahlı akşamlı doyurmaya kafi gelmiyorsa, o miktar üzerinde ısrar etmemeli, bir fakirin bir gün içinde normal ölçülerde yemek yiyerek sabahlı akşamlı doymasını sağlayacak miktar esas alınmalıdır.Bir yorum bırakın


·