Fizibilite Raporu Nasıl Yazılır

Yayınlanma Tarihi: 2 Temmuz 2015 Ekleyen: Burcu EkiciKesin bir yatırım kararı almadan önce ekonomik, teknik, finansal, yasal ve mali araştırmalar yapılarak işletmenin kurulmasının karlı ve yararlı olup olmayacağını ortaya koyan sistemli ve bilimsel çalışmalara ise fizibilite raporu adı verilir.

Fizibilite raporu, işletme açısından çok yönlü yararlar sağlayan araştırmaların toplamıdır.

Fizibilite etüdünün başlıca yönleri:

Piyasa etüdü: Üretilmesi düşünülen malın, ilgili piyasadaki talebi araştırılır.

Mal kimler tarafından ne miktarlarda satın alınacak, piyasadaki rakipler kimler, malın tipi nasıl olmalı vb. sorulara cevap aranır.

Teknolojik etüd: Bu konuda mevcut teknolojiler neler, girdilerle çıktılar arasında optimal bir bileşim sağlayabilmek için ne tür bir teknoloji uygulamak gerek, optimum kapasite ne olmalı, yıllara göre gider, gelir, fon akışı nasıl olacak, firma ne zaman kara geçecek gibi konular araştırılır.

Hukuki etüd: Firmanın tabi olacağı yasaların araştırılmasıdır.

Kuruluş yeri etüdü: İşletmelerin maliyetlerini minimum yapabilmesi için hangi yöreye kurulmasının uygun olduğunun araştırılmasıdır.

Fizibilite çalışmaları bu gibi soruları cevaplandırarak yatırım kararının verilmesi için gerekli bilgileri sağlamış olur.

Bunu daha sonra ön projenin ve kesin projenin hazırlanması çalışmaları izler.

Fizibilite nasıl yazılır:

Yatırımın konusu belirlenir.

Pazar durumu ile ilgili araştırma yapılır.

Fabrika için uygun bir yer araştırılır.

Çalıştırılacak kişi sayısı belirlenir.

Hangi kadroda kaç çalışan olacak bunun belirlenmesi gerekir.

Daha sonra teknik değerlendirme yapılır.

Hangi üretim teknolojisinin kullanılacağı kararlaştırılır.

Yıl içinde ne kadar üretim yapılacağı belirlenir.

Üretim aşamaları kararlaştırılır.

Makine ve teçhizat en uygun olacak şekilde tespit edilir ve bunların tutarı belirlenir.

Sabit yatırımlar kararlaştırılır.

Yıllık gelir ve giderler belirlenir.

İşletme sermayesi hesaplanır.

Yatırımın ekonomik ömrü hesaplanır.

Aynı zamanda yatırımın karlılığı ve geri dönüş süresi de belirlenir.

Yukarıda sayılan tüm bilgilerin yer aldığı bir rapor hazırlanır.

Bu rapor fizibilite raporudur.

Bu raporun sonucuna göre yatırım kararı verilir.


17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...