Cam

Cam; saydam veya yarı saydam, genellikle sert, kırılgan olan ve sıvıların muhafazasına imkan veren, inorganik amorf yapıda katı bir malzemedir. Antik ç...
·