Holding Nasıl Kurulur

Yayınlanma Tarihi: 5 Temmuz 2015 Ekleyen: Asutay ZoroğluBununla birlikte günümüze kadar gelen bu holdinglerin çatısı altında bulunan şirketlere aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

 • Araştırma ve geliştirme
 • Finansman temini
 • Pazarlama ve dağıtım
 • Yatırım projelerinin hazırlanması
 • Hedeflerin tayini
 • Planlama
 • Örgütlendirme ve kararların uygulanması
 • Bilgisayar hizmetleri
 • Sevk ve idare
 • Mali revizyon ve vergi müşavirliği
 • Piyasa araştırmaları
 • Halkla ilişkilerin tanzimi
 • Personel temini ve eğitimi
 • Muhasebe organizasyon ve kontrolü
 • Hukuk müşavirliği

Holding tarafından verilen bu tür hizmetlerin bağlı şirketlere gider yazılabilmesi için;

 • Hizmetlerin mutlaka verilmiş olması
 • Kesilen faturada hizmet türünün ayrıntılı olarak belirtilmesi
 • Tek faturada birden fazla hizmet bedelinin bir arada yer alması halinde ise her hizmet bedelinin ayrı ayrı gösterilmesi şarttır.

Kuruluş:

Holdingler Anonim Şirket olarak kurulduklarından anonim şirketlerin kuruluşlarındaki işlemlerden farklılık gösteren tek yanı ana sözleşmenin " Amaç ve Konu " ile " Karın Dağıtımı " maddelerinin Türk Ticaret Yasasının düzenlenmeleri zorunluluğundan kaynaklanmaktadır.

Ana sözleşmenin Amaç ve Konu başlıklı maddesi:

Holding Şirketlerin ana sözleşmelerinin " Amaç ve Konu " başlıklı maddesinin Türk Ticaret Yasasının 466/4 maddesinde konu edildiği şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Buraya bir Holding Şirketin ana sözleşmesinin amaç ve konu başlıklı 3. maddesi örnek olarak alınmıştır.

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

 • Holding, kendisi veya başkaları tarafından kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların, yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim konularına toplu bir bünye içerisinde ve modern işletmecilik kaideleri çerçevesinde çözümler getirir, riski dağıtır, ekonomide oluşan değişikliklere karşı yatırımların güvenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.
 • Holding, bu ana gayesini yerine getirebilmek için sınai, ticari, mali, zirai ve her çeşit konuda faaliyet gösteren, her çeşit sermaye şirketine kurucu ortak olarak katılabilir, kurulmuş veya kurulacak olanların hisselerini satın alarak ortak olabilir.
 • Holding, sermaye ve yönetimine katıldığı her çeşit şirketin yeni konularda girişeceği yatırımlara grup şirketlerin mali, ekonomik ve teknik kapasitelerini göz önüne alarak, kararlar vererek uygulamaya geçer.
 • Holding, grubunda bulunan şirketlerin finansman, idare ve işletme organizasyonlarını yapar ve uygular, bunların denetlenmesini ve ileriye dönük planlanmasının yapılmasını sağlar.

Şirket yukarıda gösterilen konulardan başka işlere girişmek istediği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda bir karar alındığı takdirde şirket bu işleri de yapabilecektir.


17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...