Yüksek Yargı

UYAP nedir? Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi kısa adıyla UYAP, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı birimlerin iş süreçlerini h...
Toplumda genellikle “ engelli aylığı ” olarak bilinen ve 2022 sayılı “ 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları...
Türkiye'de çalışma amacıyla bulunan T.C. uyruklu olmayan tüm yabancılar, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanun ger...
Yargıtay; yerel mahkemelerin verdiği kararların son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen ...
·