İnşaat Ruhsatı Nasıl Alınır

Yayınlanma Tarihi: 24 Nisan 2015 Ekleyen: Serpil YalçınSon yıllarda hızla gelişen sektörlerden birisi de inşaat sektörüdür.

Devletin de desteğiyle halkın gayrimenkule olan ilgisi ile devasa bir inşaat ekonomisi oluşturmuştur.

Uluslararası açılımlarda bulunan inşaat şirketlerimiz bulunmaktadır.

Belediyenin sınırları içindeki bölgelerde inşaat ruhsatı alınmadan inşaat yapılamaz.

Şayet yapı ruhsatı alınmadan ev yapılırsa bu binanın yıkım kararı alınır.

Bu binanın sahibine, binayı yapan firmaya yüklü bir para cezası kesilir.

Yapı ruhsatını aldıktan sonra şayet 2 yıl içinde inşaata başlanmazsa veya 5 yıl içinde ruhsata bağlı olarak bina bitirilmezse alınan inşaat ruhsatı hükümsüz hükmünde olacaktır. 

Verilen karardan sonra, vatandaşlarımız inşaatı ya kendileri yapacaktır ya da inşaatı yaptırmak amacı ile bir müteahhit ile anlaşabilirler.

Her iki durumda da yapılacak binanın bulunduğu yerdeki belediye veya valiliğe gitmemeliler.

Buradan inşaat ruhsatı almaları için liste verilir.

Bu listede şu belgeler istenir:

  • Dilekçe
  • Taahhütname
  • Tapu senedi
  • Mimari proje
  • Vekaletname
  • Statik proje
  • Çevre ve peyzaj projeleri
  • Elektrik, mekanik projeleri
  • Yol ve alt yapı ödendi belgeleri
  • Teknik kontroller için istenen diğer belgeler 

Bu belgeler tamamlanınca belediye ve yetkili merciler bunları " Uygundur " şeklinde imzalayacaklar.

Size artık inşaata başlanabileceğine dair bir belge verecekler.

Ruhsatı almadan inşaata başlayan mülk sahipleri ruhsat alım işlemlerine sonradan başlayabilirler.

Ruhsatı olmadan bitmiş olan projeler devletin getirdiği elektrik, su, doğalgaz gibi alt yapı hizmetlerinden yararlanamaz.

Projeye aykırı olarak yapılan yapılar belediye tarafından yıkılabilir.

Vatandaşlarımızın kesinlikle hem hukuken hem de müteahhitlik anlamında kesinlikle işinin ehli insanlarla, yasalar dahilinde çalışmaları gerekir.


17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...