Girişimcilik

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, yapmış oldukları ciddi çalışmalar ile etkin ve söz sahibi olan bir Türkiye yaratmak için çalışmalar yapmaktadır....
Stres kavramı ile ilişkilendirilerek oluşturulan A tipi ve B tipi kişilik türleri, 1960’lı yılların sonlarına doğru Freid...
Bağımsız bir birey, şirket yada topluluğun bir amacı desteklemek için para, ekipman ve reklam sunmasına sponsor denir. Sponsor bulmak bazı amaç...
Retorik; Yunanca ‘hitabet’ kavramından türemiş, etkileyici ve ikna edici konuşma sanatıdır. Retorik konuşmanın var oldu...
İnsanlar, birbirleriyle karşılıklı müzakere içindedirler. Her zaman birileriyle sorun yaşayabilir, pazarlık y...
Etik kavramı insanlar arası geçerliliğe sahip olan, aynı zamanda evrensel olarak kabul görmüş değer yargılarını içerir. Etik, genel olarak ahlak bilimini içe...
Kurumsal imaj; kurumların, halkın ve diğer kurumların gözündeki imajıdır....
İş yaşamı hepinizin de bildiği gibi zorlu bir yoldan ibaret. Gerek bedenen gerekse zihinsel anlam...
Ülkemizde kendi işini kurmak isteyen pek çok girişimci var. Bunların çoğu ise hangi sektöre gireceği konusunda kararsız g...
İş hayatında hepimiz zaman zaman yöneticilerimizden şikayetçi oluruz. Çalışan kişilerin çoğu hatta ...
·