İs Hayatı

İnsanlar, birbirleriyle karşılıklı müzakere içindedirler. Her zaman birileriyle sorun yaşayabilir, pazarlık y...
Etik kavramı insanlar arası geçerliliğe sahip olan, aynı zamanda evrensel olarak kabul görmüş değer yargılarını içerir. Etik, genel olarak ahlak bilimini içe...
İş yaşamı hepinizin de bildiği gibi zorlu bir yoldan ibaret. Gerek bedenen gerekse zihinsel anlam...
İş hayatında hepimiz zaman zaman yöneticilerimizden şikayetçi oluruz. Çalışan kişilerin çoğu hatta ...
Bireysel çalışma artık yerini ekip çalışmasına bırakıyor. Gelişen ve büyüyen bir dünyada takımla çalışmak işleri da...
Şirketlerdeki performans değerlendirme sistemi ile çalışan şahısların davranış şekilleri, hedeflerine ulaşabilme bi...
İnsanların güvenini kazandığınızda, size ve fikirlerinize inandıklarında bilgili ve içten olduğunuzu düşünürler....
Fizibilite raporu çeşitli aşamalardan oluşur. Bu rapor hazırlandıktan sonra yatırımın yapılma durumuna karar verilecektir....
Bir şirket kurulurken bazı görevleri ve sorumlulukları yerine getirmek zorundadır. Şirket kurulurken ilk aşama karar vermektir. Şirket kurma işle...
İletişimin en önemli yapı taşı konuşmadır. Hayatımız boyunca ihtiyaçlarımızı giderebilmek, sosyalleşmek, sıkıntılarımızdan kurtulma...
·