İş Hayatında A ve B Tipi Kişilik

Yayınlanma Tarihi: 8 Mart 2016 Ekleyen: Ozan ERDOĞANYaptıkları araştırmalar sonucu iki kişilik türünün de kişilerin günlük

hayatlarında strese maruz kalma seviyeleri ile alakalı olduğu belirlenmiştir.

Bu yazımızda bu iki

farklı kişilik tipini iş hayatı üzerinden ele alacağız.

A Tipi Kişilik:

 • Belirlenen kişilik tipleri içinde A tipi davranış şekline sahip kişiler sinirli, sabırsız ve

  çalışmaya çok fazla yönelen bireyler olarak gözlemlenmiştir.

 • Çok sayıda güdüleri vardır ve

  mümkün olan en kısa zamanda, mümkün olduğu kadar fazla başarıyı isterler.

 • Zamanın

  üzerlerinde oluşturduğu baskıdan hoşlanır ve kendilerini devamlı bir işle meşgul olmak

  zorunda hissederler.

 • Bu tip davranış şekli, fazla rekabetçilik, gereğinden fazla işe odaklanma ve zamanla

  olabildiğince yarış içinde olma biçiminde görülür.

 • A tipinde kişiler kendilerini çoğunlukla diğer

  insanlara oranla daha enerjik görürler.

 • Beklemeye asla dayanamazlar.
 • Tatilde dahi hareketsiz

  kalmayı kabullenmez ve çabuk davranmayan kişilere sinirlenir ve olabildiğince yoğun bir

  çalışma temposu ile çalışmanın yanında diğer çalışan kişilerden de aynısını beklerler.

 • Bu tipe

  ait kişilere karşı açık davranılması, güveninin sağlanması, hoşgörü ile yaklaşılması, gereksiz

  rekabetlere girilmemesi A tipi kişiliğe sahip bireylerle iletişimde yaralı davranışlardır.

B Tipi Kişilik:

 • Bu tip davranış şekli ise hayata karşı daha ölçülü olma, sabırlı ve asla acelecilikten

  hoşnut olmama şeklinde kendini gösterir.

 • Bu bireyler koşullardan uzak duran esnek bir

  yapıya sahiptirler.

 • Zamanı fazla önemsemezler ve rahat, sabırlı bir görüntüdedirler.
 • Başarılı

  olmak adına yüksek bir hırsa sahip değildirler ve övülmeyi sevmezler.

 • Çalıştıkları işten zevk

  almayı isterler ve bu konuda başarılıdırlar.

 • İşlerinin rahat olması onların suçluluk

  hissetmesine neden olmaz, sakin biçimde ve belirli bir düzen içinde çalışırlar.

 • Hem

  kendilerinden hem çevrelerinden son derece emindirler.

 • Bu tipe ait kişiler az zamanda çok iş yapmak adına bütün zamanını çalışarak geçirmek yerine,

  belirli bir düzende çalışmalarını yürütürler ve aralıklar verirler.

 • Dinlenme veya tatilin hem

  sağlık hem de üretkenlik bakımından önemini anlamışlardır.

 • Hayatın içindeki küçük

  olgulardan mutlu olmayı bilirler ve bu küçük şeylerden zevk almak adına zaman ayırırlar.

 • Bütünüyle işe odaklanıp yaşamın diğer bölümlerini görmezden gelmezler.

17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...