Kavimler Göcü Nasıl Gerçekleşmiştir

Yayınlanma Tarihi: 4 Şubat 2015 Ekleyen: Esin Büşra BekçeKavimler Göçü ilk dönem ve ikinci dönem olarak ayrılmaktadır.

İlk dönem kavimler göçü; Roma İmparatorluğu ve Barbarlar arasında yoğun sınır değişikliklerini kapsar.

İlk gelen göçmenler:

  • Hunlar
  • Slavlar
  • Ön Bulgarlar
  • Alanlar tarafından Batı'ya doğru sürülen Gotlar
  • Anglo-Saksonlar
  • Vandallar ve Franklar gibi Cermen kabileleriydi.

İkinci dönem göçleri:

Arap fetihleri, Türk, Macar, Viking göçleri ve Moğol istilaları Kuzey Afrika, Anadolu ve Avrupa'da derin değişimlere sebep olmuştur.

Kavimler Göçü'nün Sonuçları:

Büyük Hun Devleti'nin dağılmasından sonra Asya'nın batısında ( Hazar ve Aral Gölü arası ) Hunlara katılımların olması, burada çoğalan nüfus ve kabileler arasındaki rekabet ve mücadelelerle daha batıya doğru kaymaya başladılar.

İdil Volga ırmağının batısına gelen Hunlar, önlerine gelen kavimleri yurtlarından çıkartmaya başlamaları.

Hunların baskısıyla Kavimler Göçü bütün Avrupa'yı etkileyerek, değişik zamanlarda yüzyıllarca devam etmiştir.  

İspanya’da İspanya, Kuzey Afrika, İtalya , Areman Krallığı, Langobadlar, Franklar kurulan krallıklar kavimler göçünün sonucu olarak kurulmuştur.

Avrupa yüzyıla yakın bir süre karışıklık içinde yaşadı.

Avrupa'nın bugünkü siyasi ve sosyal yapısı ortaya çıkmıştır.

Göç eden kavimler bugünkü İtalya, İspanya, Fransa ve Britanya adalarına yerleşmişlerdir.

Kavimlerin birleşmesi ile yeni milletler ortaya çıkmıştır.

Germenler, Hristiyanlığı kabul ederek Ortaçağ Avrupası'na damgalarını vurdular.

Barbar kavimler arasında Hristiyanlık hızla yayıldı.

Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştır.

Kilise, papalık ve skolastik düşünce güç kazanmıştır.

Göçlere dayanamayan Batı Roma İmparatorluğu 476'da yıkılmıştır.

Şövalyelik ruhu ortaya çıkmış ve ortaçağ boyunca devam etmiştir.

Avrupa’da derebeylik rejimi ortaya çıkmıştır.

İlk çağ sona ermiş, Orta Çağ başlamıştır.

Hunların temsil ettiği Bozkır sanatı Avrupa’da etkili olmuştur.

Avrupa Hun Devleti kurulmuştur.

Avrupa’da günümüzde yaşayan milletler oluşmuştur.

Avrupa’da kurulan Türk imparatorlukları ve devletleri sayesinde Avrupa nüfusu çoğalmış ve Türk kültürü de bununla beraber bölgede diğer kültürlerle birleşerek yayılmıştır.

17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...