Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Yayınlanma Tarihi: 9 Aralık 2016 Ekleyen: admin


4857 sayılı İş Kanunu gereğinde, işçinin herhangi bir sebepten ötürü işinden çıkarılması durumunda, işveren tarafından belirli bir miktarda tazminat ödemesi zorunludur. Bu tazminata ise kıdem tazminatı adı verilmektedir. Bu kapsamda ise, işçinin kendi isteği ile işinden ayrılması gibi durumlarda kıdem tazminatı ödenmemektedir. Ödenmesi zorunlu olan kıdem tazminatı sayesinde, işçilerin iş güvenlikleri ve gelirleri güvence altına alınırken aynı zamanda sebepsiz yere işten çıkarma gibi olumsuz durumların da önüne geçilmiş olabilmektedir. Böylelikle işçilerin birtakım hakları da koruma altına alınmıştır.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Yasalar, hem işçinin hem de işverenin birtakım haklarının olduğunu belirtmektedir. Kıdem tazminatı yasası da, iş kanunu gereğince hazırlanmış olan ve işçilerin haklarını koruma altına alan bir yasadır. İşçinin, aynı iş yerinde en az 1 yıl kesintisiz bir şekilde çalışması ve bu sürenin sonunda herhangi bir sebepten dolayı işveren tarafından işten çıkarılması durumunda, kıdem tazminatı alma hakkı vardır.

Kıdem tazminatının alınabilmesi için, kanunlar tarafından belirtilen birtakım şartlar da söz konusudur. İşçiler bu şartları eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi halinde, kıdem tazminatı alabilmektedir. Bu şartlar arasında yer alan ilk madde, işçinin haklı bir neden ile iş akdini feshetmesidir. Bu durumda, işçiye kıdem tazminatının verilmesi zorunludur. Aynı zamanda işverenin, haksız yere iş anlaşmasını feshetmesi durumunda da, kıdem tazminatı alınabilmektedir. Son olarak ise, işçinin kanun tarafından belirtilen nedenlerden dolayı istifa edilmesi halinde kıdem tazminatı alma hakkı bulunmaktadır.

Kıdem Tazminatı Nedir?Kıdem tazminatı hesaplama da, her yıl değişkenlik göstermektedir. İşçi, eğer zamana bağlı olarak ücret alıyorsa farklı bir hesaplama yapılmaktadır. Çalışılan yıl sayısı, son çalışılan ayın brüt ücreti ile çarpılarak kıdem tazminatı hesaplanmaktadır. Daha sonra ise, çalışılan sürenin bir yıldan arta kalan aylar da güne çevrilerek toplam 365’e bölünür. Elde edilen bu sayı, işçinin günlük ücreti olarak belirlenir. Güne çevrilen süre ile günlük ücret çarpılarak elde edilen sonuç, kişinin kıdem tazminatındaki diğer hesaplamadır. Hesaplanan bütün ücretler toplanarak, işçinin alması gereken kıdem tazminatı hesaplanabilmektedir.

Tazminat hesaplama işlemlerinde, işçinin ücret şekli oldukça önemlidir. Parça ya da iş başı olarak alınan ücretlerde, zamana bağlı olarak alınan ücretlere göre farklı hesaplamalar söz konusudur. İşçinin, çalıştığı son yıl boyunca aldığı ücretler toplanır ve yine aynı yıl içerisinde çalıştığı toplam gün sayısına bölünür. Böylelikle kişilere verilmesi gereken toplam kıdem tazminatı hesaplamaları yapılabilir.

Kıdem Tazminatı Nedir? 1

Kıdem tazminatı alacak olan kişiler, kıdem tazminatı tavan ücretlerini de bir hayli merak etmektedir. 4857 sayılı İş kanunu, çalışana bir hizmet yılı kapsamında ödenecek olan emeklilik ikramiyesinden daha yüksek tutarda kıdem tazminatının ödenmeyeceğini belirtmektedir. Bu kapsamda verilecek olan emeklilik ikramiyesi, Memurlar Kanununa tabi olan en yüksek devlet memurunun alacağı ikramiyeye göre belirlenmektedir. Her geçen gün değişen yasalar, kişilerin haklarını koruma altına almaya devam etmektedir. Kişilerin bu yasalardan faydalanabilmeleri için, sürekli olarak takipte olması son derece büyük bir önem teşkil etmektedir. Kıdem tazminatı alabilmek için, işçilerin haksız yere işten çıkartılması gerekmektedir.

Kıdem tazminatı, kişilerin çalıştıkları sürenin karşılığını maddi olarak almalarını da sağlamaktadır. Böylelikle yeni bir iş bulana kadar herhangi bir maddi problem yaşamamak adına da son derece büyük bir öneme sahip olmaktadır. Kişilerin haklı olmaları durumunda, bu haklarından faydalanmaları gerekmektedir. Aksi takdirde kişiler hem maddi hem de manevi olarak büyük tahribatlar yaşamakta ve bu durum da birbirinden farklı sorunları meydana getirebilmektedir.

17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...