Kişilik Bozukluğu Belirtileri

Kişilik bozuklukları yakın çevremizden başlayarak tüm dünyada görülen önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanın yaşam öyküsünü etkin bir şekilde açıklamak adına bu konu üzerine çok sayıda araştırmalar yapılmış ve bu araştırmalar sonucunda kişilik bozuklukları kendi aralarında sınıflandırılmışlardır.


Paranoid Kişilik Bozukluğu:

 • Yeterli düzeyde bir sebep olmamakla birlikte diğer insanlardan zarar görme ve tehdit edilme inancı paranoid kişilik bozukluğunun temelini oluşturur.
 • Bu kişiler sürekli kuşku ve şüphelerle birlikte yaşarlar ve duygusuzmuşçasına bir görüntü çizerler.
 • Sürekli insanlara karşı kin beslerler ve ani kızgınlıklar gösterebilirler.
 • Kişilerle ilişkilerinde yakınlık gösterme konusunda kendilerini geri çekerler. 
 • Hayatlarındaki insanların bağlılık ve sadakatlerinden şüphe duyarak, referans fikirler yaratırlar ve kendileriyle alay edildiğini düşünürler.  

Şizoid Kişilik Bozukluğu:

 • Bu tip kişilik bozukluğu olan kişiler, etraflarına karşı soğuk ve uzak bir yaklaşım sergilerler.
 • Şizoid kişilik bozukluğunun temelinde kısıtlı bir duygulanmaya sahip olan kişinin, sosyal iletişime ve insanlar arası etkileşime karşı isteksiz olmaları yer alır.
 • İletişim kurma konusunda isteksizlikleri ile birlikte insan ilişkileriyle de ilgilenmezler.
 • Cinsel fikirleri salt bir düşlemleme ile sınırlıdır.
 • Erkekler genellikle bekar kalmayı tercih ederken, kadınlar edilgin bir davranışla evlenmeyi tercih edebilirler.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu:

 • Bu tür kişilik bozukluğu olan insanlar, ilişkilerini kendi işlerine geldiği gibi yöneten ve sürekli başkalarını kandıran bireylerdir.
 • Pişmanlık ve vicdan azabı duymaz ve yaşam öykülerinde pek çok bozukluk bir arada görülebilmektedir.
 • İnsanları kandırma ve sorumsuzluk bu kişilerin yaşam biçimidir. 
 • Antisosyal kişilik bozukluğu çocukluk ve yetişkinlik dönemlerinde oluşabilmesine karşın, diğer kişilik bozukluklarından farklı olarak, 18 yaşından önce tanı koyulamayan tek kişilik bozukluğudur.

Narsistik Kişilik Bozukluğu:

 • Kendilerine hayranlık duyulması ihtiyacı ve başka insanlarının duygularını anlamakta yetersizlik, narsisitik kişilik bozukluğu olan kişilerin temel özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır.
 • Herkesten daha özel bir insan olduklarını ve kendilerine ait özel haklarının olması gerektiği düşüncesine sahiptirler. 
 • Çevrelerinde bulunan diğer insanlar ile eşduyum kurmakta zorluklar yaşarlar ve kendilerinin biricik oldukları yönünde bir inanç taşırlar.
 • Yenilgi ve eleştiri konusunda fazlasıyla hassasiyet gösterirler.

Bağımlı Kişilik Bozukluğu:

 • Kendi ihtiyaç ve gereksinimlerini kendilerinden başka insanların gereksinimleri karşısında geri planda tutan bağımlı kişilik bozukluğu tanısı koyulan kişilerin temel özelliği pasif olmalıdır.
 • Kendi kararlarını verme konusunda yetersizlik hisseder ve bu kararların başkaları tarafından verilmesini isteyen bir yaklaşım sergilerler.
 • Aşırı derece uysal bir yapıya sahiptirler ve boyun eğen bir yapıları vardır.
 • Uzun süre yalnız kalmayı kesinlikle istemezler ve kendilerine kesinlikle güvenmezler.
 • Bağımlı kişilik bozukluğu olan kişilerin kendilerine olan güvensizliği, sürekli olarak nasihat ve telkine ihtiyaç duymaları durumunu ortaya çıkarır.


Bir yorum bırakın


·