Kişilik Bozukluğu Belirtileri

Yayınlanma Tarihi: 8 Mart 2016 Ekleyen: Ozan ERDOĞANParanoid Kişilik Bozukluğu:

 • Yeterli düzeyde bir sebep olmamakla birlikte diğer insanlardan zarar görme ve tehdit edilme inancı paranoid kişilik bozukluğunun temelini oluşturur.
 • Bu kişiler sürekli kuşku ve şüphelerle birlikte yaşarlar ve duygusuzmuşçasına bir görüntü çizerler.
 • Sürekli insanlara karşı kin beslerler ve ani kızgınlıklar gösterebilirler.
 • Kişilerle ilişkilerinde yakınlık gösterme konusunda kendilerini geri çekerler. 
 • Hayatlarındaki insanların bağlılık ve sadakatlerinden şüphe duyarak, referans fikirler yaratırlar ve kendileriyle alay edildiğini düşünürler.  

Şizoid Kişilik Bozukluğu:

 • Bu tip kişilik bozukluğu olan kişiler, etraflarına karşı soğuk ve uzak bir yaklaşım sergilerler.
 • Şizoid kişilik bozukluğunun temelinde kısıtlı bir duygulanmaya sahip olan kişinin, sosyal iletişime ve insanlar arası etkileşime karşı isteksiz olmaları yer alır.
 • İletişim kurma konusunda isteksizlikleri ile birlikte insan ilişkileriyle de ilgilenmezler.
 • Cinsel fikirleri salt bir düşlemleme ile sınırlıdır.
 • Erkekler genellikle bekar kalmayı tercih ederken, kadınlar edilgin bir davranışla evlenmeyi tercih edebilirler.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu:

 • Bu tür kişilik bozukluğu olan insanlar, ilişkilerini kendi işlerine geldiği gibi yöneten ve sürekli başkalarını kandıran bireylerdir.
 • Pişmanlık ve vicdan azabı duymaz ve yaşam öykülerinde pek çok bozukluk bir arada görülebilmektedir.
 • İnsanları kandırma ve sorumsuzluk bu kişilerin yaşam biçimidir. 
 • Antisosyal kişilik bozukluğu çocukluk ve yetişkinlik dönemlerinde oluşabilmesine karşın, diğer kişilik bozukluklarından farklı olarak, 18 yaşından önce tanı koyulamayan tek kişilik bozukluğudur.

Narsistik Kişilik Bozukluğu:

 • Kendilerine hayranlık duyulması ihtiyacı ve başka insanlarının duygularını anlamakta yetersizlik, narsisitik kişilik bozukluğu olan kişilerin temel özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır.
 • Herkesten daha özel bir insan olduklarını ve kendilerine ait özel haklarının olması gerektiği düşüncesine sahiptirler. 
 • Çevrelerinde bulunan diğer insanlar ile eşduyum kurmakta zorluklar yaşarlar ve kendilerinin biricik oldukları yönünde bir inanç taşırlar.
 • Yenilgi ve eleştiri konusunda fazlasıyla hassasiyet gösterirler.

Bağımlı Kişilik Bozukluğu:

 • Kendi ihtiyaç ve gereksinimlerini kendilerinden başka insanların gereksinimleri karşısında geri planda tutan bağımlı kişilik bozukluğu tanısı koyulan kişilerin temel özelliği pasif olmalıdır.
 • Kendi kararlarını verme konusunda yetersizlik hisseder ve bu kararların başkaları tarafından verilmesini isteyen bir yaklaşım sergilerler.
 • Aşırı derece uysal bir yapıya sahiptirler ve boyun eğen bir yapıları vardır.
 • Uzun süre yalnız kalmayı kesinlikle istemezler ve kendilerine kesinlikle güvenmezler.
 • Bağımlı kişilik bozukluğu olan kişilerin kendilerine olan güvensizliği, sürekli olarak nasihat ve telkine ihtiyaç duymaları durumunu ortaya çıkarır.

17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...