Kitap ve Makale Özeti Nasıl Yazılır

Makale; herhangi bir konuda, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılardır. Gazete ve dergilerde yayınlanır. Makaleler bir gerçeği kanıtlamak için yazılır. Makalelerde bilimsel verilerden yararlanılır. Makalede kanıt olmak zorundadır.


İlk makalemiz Tercüman-ı Ahval Mukaddimesidir.

Şinasi tarafından yazılmıştır.

Peki makale veya kitap özetleri nasıl yazılır;

 • Her kısımdan kısaltılarak verilmelidir.
 • Okuyucunun, kitap veya makalenin içeriğini kısa zamanda belirlemesine, kendi ilgi alanlarıyla ilişkisini saptamasına ve böylece eserin tamamını okuyup okumamasına karar vermesini sağlar.
 • Özet yazarken her kelimeyi dikkatli ve özenle kullanmak gerekir.
 • Okuyucuyu sıkmadan mesaj verilmelidir.
 • Kısa özetin çoğu veya tamamı, yapılmış çalışmaya atıf olduğu için, geçmiş zamanda yazılmalıdır.
 • Özet; kesinlikle yeni bilgi veya makalede belirtilmeyen sonuçları vermemelidir.

Kaynakça Bölümü;

 • Kaynakça bölümünde dikkat edilmesi gerekenler; konu, yazım kuralları ve kısaltmalardır.
 • Kaynakçalarda alıntı yapılan kaynaklar alfabetik ve yıl olarak sıralanır.
 • Dergi, kitap gibi yayınların birçoğunun kendine ait kısaltmaları vardır.
 • Kitaplardan alıntılama yapıldığında bu alanda kitap yazarlarının yanı sıra, varsa bölüm yazarları da ifade edilmeli ve alıntı yapılan kısma ilişkin sayfalar belirtilmelidir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler;

 • Araştırma sonucunda elde edilen veriler bir bütünlük içinde sunulmalıdır.
 • Sadece elde edilen verilere dayanan sonuçlar dikkate alınmalıdır.
 • Sonuçların yorumları değerlendirilmelidir.
 • Yararlanılan kaynaklar, çalışmanın kapsamını yansıtacak zenginlik ve yeterlikte olmalıdır.
 • Makale taslağı yazımında okuyucunun, çalışmanın her aşamasını anlama ve değerlendirmesine olanak verecek bir anlatım ve plana uyulmalıdır.
 • Anlatım olabildiğince sade, anlaşılabilir, öz ve kısa olmalıdır.
 • Gereksiz tekrarlardan, anlamsız ifadelerden ve konu ile ilişkisi olmayan açıklamalardan kaçınmalıdır.
 • Yazımda çok genel ifadeler kullanılmamalıdır.
 • Yargı veya kesinlik içeren ifadeler mutlaka verilere referanslara dayandırılmalıdır.Bir yorum bırakın


·