Konuşma Bozuklukları ve Kekemelik

Yayınlanma Tarihi: 21 Eylül 2015 Ekleyen: Ozan ÇiçekKonuşma Bozukluğunun Nedenleri:

 • Konuşmayı sağlayan kas ve kemik yapısında meydana gelen değişiklikler
 • Yarık damak
 • Diş problemleri
 • Beyin ya da sinirlerde meydana gelen sorunlar
 • İşitme kaybı
 • Zeka geriliği
 • Parkinson
 • Serebral palsi
 • ALS
 • Otizm
 • Apert sendromu

Konuşma Bozuklukları Nasıl Saptanır:

 • Bireyin konuşmasını sağlayan tüm organlar, dilce konuşma terapistlerince incelenir.
 • Kişinin hangi sesleri çıkartıp çıkartamadığına ya da hangi sesleri yerine göre kullanıp kullanamadığına bakılır. 
 • Konuşmanın akıcılığını ölçerek bir değerlendirme yapılır.
 • Böylece bireyin konuşma problemi olup olmadığı analiz edilir.
 • Gerekli durumlarda terapistler; işitme testi, kulak-burun-boğaz ya da nörolojik muayene de isteyebilir.

İki çeşit konuşma bozukluğu vardır.

Bunlar;

 1. Kekemelik
 2. Mutizm

Kekemelik:

 • Takipemi olarak da bilinen kekemelik, konuşmanın akıcılığını önleyen normalin dışında sıklıkla ve uzunlukla oluşan engellerdir.
 • Bu engeller; tekrarlar, uzatmalar, bloklar şeklindedir.
 • Kekemeliğin şiddeti kişinin durumuna göre değişmektedir.
 • Zaman içinde yavaş yavaş kendini fark ettirebileceği gibi, aniden de ortaya çıkabilir.
 • Erkek bireylerde daha sık görülmektedir.

Kekemelik Nasıl Tedavi Edilir:

 • Kekemelik, konuşma terapisi denilen özel eğitimlerle tedavi edilebilir bir konuşma bozukluğudur. 
 • Özellikle kekeme çocukların terapilerine ailelerinin de katılmaları önerilir.
 • Bu terapiler bireysel olduğu gibi toplu şekilde de yapılmaktadır.
 • Bu terapilerin amacı; kekemeliğin ortaya çıkmayacağı bir şekilde konuşmayı öğretmek, bireyin kekelemekten kaçmamasını veya kekemeliği kabul etmesini sağlamak, kekemeliğin zor söyleme şekilleri yerine “kekemeliğin değiştirilmesi” yöntemini kullanarak kolay bir şeklini öğretmektir.

Mutizm:

 • Mutizm; sessiz, suskunluk anlamlarına gelmektedir.
 • Genellikle küçük yaştaki çocuklarda kendini göstermektedir.
 • Selektif mutizm (seçici konuşmamazlık) ve tümden mutizm (hiç konuşmama) olarak ikiye ayrılmaktadır.

17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...