Kooperatif Nasıl Kurulur

Yayınlanma Tarihi: 15 Mart 2015 Ekleyen: Zeynep T.Yasal formaliteleri yerine getirmiş kooperatiflerden, kuruluş için aşağıdaki belgeler istenilmektedir:

 • Başvuru dilekçesi
 • En az yedi kurucu tarafından düzenlenip imzalanarak Noterce onaylanan beş adet ana sözleşme
 • Bilgi formu
 • Sermayenin kurucu ortaklardan birinin adına yatırıldığını gösterir beyanın kuruluş dilekçesinde belirtilmesi
Bunların haricinde;

Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifleri ile Küçük Sanat Kooperatiflerinin kuruluşlarında;

 • Kurucu ortakların ana sözleşmelerinin ilgili maddelerinde gösterilen ortaklık koşullarını taşıdıklarını belirtir ilgili esnaf odası veya sanayi ve ticaret odaları ile vergi dairelerinden verilmiş belgelerin

Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi kuruluşunda;

 • Kurucuların taşıyıcılığı fiilen meslek edinmiş şoför esnafı olduklarına ilişkin, ilgili esnaf odasından verilmiş olan belge ile vergi dairelerinden verilmiş olan belgenin
 • Kurucuların sahip oldukları araçların İl Trafik Şubesine kayıt yaptırdıkları sicil cüzdanlarının noterden tasdikli birer suretinin

Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi kuruluşunda;

 • Motorlu taşıyıcılar kooperatifinden farklı olarak kuruculara ait deniz motorlarının, deniz trafiğine elverişli olduğuna dair ilgili Liman Müdürlüğünce verilmiş denize elverişlilik belgelerinin noter tasdikli birer suretinin
 • Kurucu ortakların limana kayıtlı olduklarına dair Liman Müdürlüğünden verilmiş belgenin

Üretim ve Pazarlama Kooperatifi kuruluşunda;

 • Kooperatif kurucularının, kooperatifin konusu ile ilgili üretimde bulunduklarına dair ilgili Ziraat Odasından ve Vergi Dairesinden verilmiş belgelerin

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi kuruluşunda;

 • 50 esnaf ve / veya 25 sanatkar olmak üzere 75 kişiyle kurulan bu kooperatif kurucularının, esnaf ve sanatkar olduklarına dair kayıtlı oldukları oda tarafından verilmiş belge ile esnaf sicili ve vergi dairesince verilmiş, esnaflık faaliyetini devam ettirdiklerine dair belge ve ilk yönetim ve denetim kurulu üyeleri hakkında Cumhuriyet Savcılığında verilmiş olan adli sicil kaydının aranması gerekmektedir.

17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...