Kriz Durumundaki Tepkiler Nelerdir

Yayınlanma Tarihi: 30 Ocak 2016 Ekleyen: Melek Sevinç SARIOĞLUKriz; bir bireyin, grubun ya da topluluğun normal zamanlarda yerine getirdikleri sorumluklara engel olan, acil çözüm bulunması gereken, ertelenemeyen, bir anda ortaya çıkan ve ivedilikle çözümlenmesi gereken değişikliklerdir.

Krizlerin en önemli özellikleri beklenmedik bir anda ortaya çıkarak, normal seyrinde giden hayatın dengesini bozmalarıdır. 

İş hayatında da birçok etken önemli krizlerle karşı karşıya kalmamıza neden olabilir.

Bu kriz durumları bazen kişilerin kendi sorunlarından ve idarecilerle olan problemlerden kaynaklansa da bazen de ekonomik nedenlerden, çevresel nedenlerden ya da kişilerin elinde olmayan yangın, deprem, sel, kar yağışı gibi doğal etkenlerden de kaynaklanabilir. 

Bir kriz durumunda kişiler, duruma bağlı olarak başa çıkma becerilerini yitirebilirler, yoğun ve olumsuz duygular yaşayabilirler.

Kriz olarak adlandırılan durumlarda verilebilecek tepkiler şöyle sıralanabilir:

Krize gösterilen zihinsel tepkiler:

 • Şok, inanmama ve reddetme
 • Düşünce karışıklığı
 • Dikkati toplayamama
 • Olumsuz düşünceler
 • Karar verme güçlükleri

Krize gösterilen fiziksel tepkiler:

 • Fiziksel şok, hissizlik, donup kalma ya da kaçma
 • Tükenmişlik
 • Adrenalin
 • Kalp atışında hızlanma
 • Terleme, uykusuzluk ya da aşırı uyuma
 • İştahın kesilmesi

Krize gösterilen davranışsal tepkiler:

 • Aşırı hareketlilik ya da içe kapanma
 • İlişki kurmada güçlük 
 • Anti sosyal davranışlar

Krize gösterilen duygusal tepkiler:

 • Üzüntü, yas, korku ve panik
 • Depresyon
 • Suçluluk, engellenmişlik
 • Utanç, kızgınlık, öfke ve isyan

Unutulmamalıdır ki kişilerin gösterdiği tüm tepkiler, anormal durumlara gösterilen normal tepkilerdir. 

Verilen tepkiler bireyin normal tepkilerinden farklı olabilir.

Bu tepkilerin yaşanan travmatik durumdan sonra krizin şiddetine göre 6 aydan uzun sürmemesi beklenir.

Aksi takdirde ilgili uzmanlara danışılması gerekir.

17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...