Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi


Aşağıda şartlarını okuyacağınız işbu anlaşma, NasilCom Medya'ya ait https://www.nasil.com (aşağıda kısaca "nasil.com" olarak anılacaktır) ile nasil.com servisini kullanacak olan kullanıcı arasında akdedilmiş olup, kullanıcılarına hangi şartlarda hizmet vereceğini belirtir. nasil.com, üyelerine bilgi, tarifler, haber, e.günlük (blog), yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir içerik paylaşım platformu servisidir. Bu hizmetler nasil.com sunucusunda hizmet veren nasil.com tarafından sağlanır. nasil.com'a üye olunması, nasil.com üyelik sözleşmesinin üye tarafından kanunen reşit ve temyiz kudretine sahipken okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir. Bu üyelik sözleşmesi nasil.com hizmetlerinden faydalanan tüm üyeler, yazarlar, yorumcular, kullanıcılar ve ziyaretçiler için bağlayıcıdır. Bu siteyi kullananlar, ister ziyaretçi (ziyaretçi: üye olmayan ama nasil.com'un servislerinden sınırlı biçimde yararlananlar), ister üye (üye: nasil.com'a kaydolanlar) olsunlar bu sözleşme hükümlerince hareket etmeyi taahhüt etmiş demektir. Sözleşme metninde geçen "kullanıcı" kelimesi, "üye" ve "ziyaretçi"leri içerir.

Telif Hakları


Nasil.com'da yer alan yazı ve haberlere ilişkin telif hakları nasil.com’a aittir. Bu nedenle nasil.com'da yayınlanmış olan yazı ve makaleleri hiçbir maksatla derleyip kullanamazsınız. Ancak bunları başka bir kaynakta daha yayınlamanız halinde nasil.com'a aktif link vermeniz gerekmektedir. Sadece, yazı ve makalelere yazılan yorumların telif hakları size ait olmakla birlikte, nasil.com'da yazdığınız yorumlar üzerinde NasilCom Medya'ya çoğaltma, kopyalama, işleme ve basılı ortam, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya internet ve sair dijital iletim şekilleri de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve sair her türlü araçla yayınlama hakları dahil olmak ancak bunlarla kısıtlı kalmamak kaydıyla tüm mali haklarını hiçbir coğrafi sınırlama olmaksızın, süresiz ve bedelsiz kullanma hakkı(lisans) vermektesiniz. Yorum ve yazılarınız nasil.com'da yayında olduğu müddetçe NasilCom Medya tüm yazılarınızı uygun gördüğü bütün ortamlarda ticari amaçla kullanılması hakkına sahip olacaktır. Bunu engellemek için yazınızı silmeniz yeterlidir ancak bu sadece ileriye dönük bir işlem olup, size daha önce yapılmış çalışmalardan yazılarınızın çıkarılmasını veya telif ücreti talep etme hakkı ve sair bir hak vermeyecektir. Daha önce yapılmış çalışmaların yeniden basımı veya yayını bu nedenle her zaman mümkündür.

Yasal Sorumluluk


Nasil.com'da yayınlanmak üzere sunduğunuz içeriğin size ait olduğu veya fikir ve sanat eserleri kanunu çerçevesinde kullanma hakkınız olduğu kabul edilir. Size ait olmayan içeriği ancak kanunlarda belirtilen usule uygun olarak ve atıfta bulunmanız şartıyla yayınlanması mümkündür. Aksi halde NasilCom Medya'nın uğrayabileceği zararlardan sorumlu tutulacaksınız. nasil.com'da yayınlanmak üzere sunduğunuz içeriğin ve mesaj ve sair nasil.com imkanlarının kullanılması suretiyle göndermiş olduğunuz içeriğin hukuka uygun olması sizin sorumluluğunuzdadır. Gönderdiğiniz veya sağladığınız içeriğin hukuka uygun olmaması halinde tüm hukuki ve cezai sorumluluğun tarafınıza ait olduğunu kabul etmektesiniz. Bu sözleşmesel ilişki nedeniyle doğabilecek ihtilaflarda nasil.com'un bilgisayar kayıtlarının (eposta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] vs.) h.u.m.k. 287. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul etmiş sayılmaktasınız.

Üye'nin Yükümlülükleri


Üyeler;

 1. 1. nasil.com'a üye olarak veya servislerini kullanarak, verdiği bütün bilgilerin tam ve doğru olduğunu; nasil.com'u kullanırken herhangi bir geçerli yasa ve düzenlemeyi ihlal etmeyeceğini,
 2. 2. nasil.com'da yayınlanan hiçbir yazı veya grafiğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı sahibinden izin alınmadan kullanılamayacağını, bu sitelerde yer alan ve kullanıcılar yahut nasil.com editörleri, yazarları tarafından üretilen içerik materyali ya da uygulamaların, başka İnternet sitelerinde, konvansiyonel ortamlarda ve diğer mecralarda yayın hakkı sahibinden izin alınmadan yayınlanamayacağını,
 3. 3. nasil.com'a gönderdikleri yazılı, görsel ve işitsel malzemelerde başkalarının kişilik haklarına zarar verecek unsurlar, pornografik fotoğraflar, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık ve yasadışılık bulunmayacağını,
 4. 4. nasil.com'a üye olurken belirledikleri şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumlulukları altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal hemen nasil.com'a bildirmeyi; nasil.com'un üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını,
 5. 5. nasil.com'un sitenin belli alanlarını veya kategorilerini, sitede kullanılan bazı imkânları paralı hale getirebileceğini ve tek taraflı olarak fiyatları belirleme hakkına sahip olduğunu,
 6. 6. nasil.com'da tehdit, taciz ve hakaretin yasak olduğunu, herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri rahatsız edecek mesajlar atan kişilerin, durumları incelendikten sonra nasil.com tarafından üyelikten çıkarılabileceğini,
 7. 7. nasil.com'un, üyelerini herhangi bir davranıştan dolayı ödüllendirebileceğini, faaliyetlerini kısıtlayabileceğini ya da üyeliklerini sonlandırabileceğini,
 8. 8. NasilCom Medya'nın tescilli markaları olan nasil.com ismi ve nasil.com logosunun izinsiz kullanımının yasak olduğunu,
 9. 9. nasil.com'un interaktif servisleri vasıtasıyla kullanıcılar tarafından sağlanan grafik ve içeriklerden nasil.com'un ve NasilCom Medya'nın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, nasil.com'un yayın ilkelerine ve yasalara aykırı olan sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olduğunu,
 10. 10. Kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi üçüncü şahıslara zarar verebilecek içerikleri dağıtamayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi,
 11. 11. Üyelikleri iptal edilse bile, üye oldukları süre içindeki hareketlerinden de sorumlu olduklarını,
 12. 12. nasil.com üzerinden kurulan tüm ilişkilerde sorumluluğun tamamen ilgili taraflara ait olduğunu, nasil.com'un sorumluluğu olmadığını,
 13. 13. Üye' nin yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
 14. 14. Tüm bu maddelere daha sonra itiraz etmeyeceğini... Peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

Nasil.com'a Verilen Yetkiler


 1. 1. nasil.com, üyelerden veya kullanıcılardan gelen içeriği, e.postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.
 2. 2. nasil.com herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki üye erişimini neden belirtmeksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve yok etme hakkına sahiptir. Bu durumdan dolayı nasil.com sorumlu tutulamaz.
 3. 3. Bir kullanıcıya ait şifre ve kullanıcı adı başka biri tarafından ele geçirildiğinde üyenin bilgisi dışında işlem yapılabilir. Böyle bir durum fark edildiğinde şifrenizi değiştirmenizi tavsiye ederiz. Bu tip durumlarda son karar, nasil.com editörlerine ve yöneticilerine aittir.
 4. 4. nasil.com bir anlaşmazlık durumunda, ilişkin üyeliklere son vermek ve profil ve e.günlük (blog) sayfalarını, haberlerini, yorumlarını, tartışma metinlerini silmek yoluyla anlaşmazlığı çözmeye gidebilir.
 5. 5. nasil.com'da reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yasal hakları sadece nasil.com'a veya nasil.com'un yetki verdiği kuruluşlara aittir. Eğer nasil.com hizmetlerini ticari amaçlarla kullanmak istiyorsanız lütfen nasil.com'la iletişim kurun.
 6. 6. Sitemizin birçok yerinden http://www.nasil.com markası olan ve/ya olmayan diğer sitelere link verilebilir. nasil.com, link (bağlantı) verdiği, tavsiye ettiği http://www.nasil.com markası olmayan sitelerin bilgi kullanımı, gizlilik ilkeleri ve içeriğinden sorumlu değildir.
 7. 7. nasil.com kullanıcı isimlerinin ve e.postalarının izinsiz ve yetkisiz kişiler tarafından, herhangi bir nedenle toplanması yasaktır.
 8. 8. Üyelerin nasil.com'daki profillerinde veya web sitelerinde bulunan veya forumlara gönderilen ticari reklam - tanıtımlar veya bunlarla ilgili linkler uyarı yapılmadan silinebilir, bu tür girişimlerde bulunan kullanıcıların üyelikleri sona erdirilebilir.
 9. 9. nasil.com, herhangi bir uyarı yapmaksızın sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.

Yürürlülük


Kullanıcı, üyelik formunu doldurup kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu sözleşme ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır. Fesih ve değişiklik nasil.com bu üyelik sözleşmesini dilediği zaman sona erdirebilir. Değişiklikler nasil.com'un web sitesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer. Kullanıcı, bu üyelik sözleşmesindeki değişiklikleri, değişiklikler nasil.com web sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için üyelik sözleşmesini sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Kullanıcı nasil.com tarafından işbu sözleşme hükümleri uyarınca verilecek servisi kullanmaya başladığı tarihten itibaren, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, nasil.com'un ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. İhtilaflar İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili kılınmıştır.

Tebligat Adresleri Kullanıcı' nın nasil.com'a bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. İşbu sözleşme nedeniyle nasil.com'un Kullanıcı' nın kayıtlı e.posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e.postanın nasil.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcı' ya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Eğer nasil.com hizmetlerinin suiistimal edildiğini düşünüyorsanız ya da yayınlanan bilgilerden rahatsız oluyorsanız derhal nasil.com'la irtibata geçin.