LYS Puanı Nasıl Hesaplanır

Yayınlanma Tarihi: 8 Nisan 2015 Ekleyen: Berivan Altürk


  • Sınav, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kırgızistan, Gürcistan veya Kazakistan`da üniversiteye girmek isteyen sadece YGS`yi geçmiş olan adayların girdiği bir sınavdır.
  • Sınav soruları her sene ÖSYM tarafından hazırlanmakta ve sınav yapıldıktan birkaç saat sonra basın ve internet yoluyla cevap anahtarı ile birlikte duyurulmaktadır.
  • LYS, 5 oturumdan oluşur.
  • Bu oturumlar uygulanma sırasına göre; LYS-4, LYS-1, LYS-5, LYS-2 ve LYS-3 şeklindedir.
  • Her sınav farklı bir alan ve yeteneği sınar.
  • Bu sınavlar aynı anda yapılmaz fakat aynı gün içerisinde yapılabilir.
  • YGS`yi geçen her kişi istediği her sınava girebilir.
  • 2010 yılında değişen yeni sınav sistemine göre Türkiye Cumhuriyeti sınırlarındaki tüm üniversiteler adayları seçerken alanlarına yönelik olarak adayları seçerler ve bu yönde belirli puan türleri oluşturlar.
  • Adaylar kendi alanları dahilinde veya kendi alanları dışında bir üniversite tercih edebilirler.

LYS puanı nasıl hesaplanır;

LYS’de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak.

Adayın katıldığı her sınavda yer alan her test için bir standart puan hesaplanacak.

Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecek:

• Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacak.

• Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak, adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak.

• Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak, o testin ortalama ve standart sapması bulunacak.

• Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak.


17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...