Mehmet Akif Ersoy Kimdir

Yayınlanma Tarihi: 5 Mayıs 2015 Ekleyen: Özge KavalaMehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı'nın yazarıdır.

" Vatan Şairi " ve " Milli Şair " unvanları ile anılır.

Çanakkale Destanı, Bülbül, Safahat en önemli eserlerindendir.

II. Meşrutiyet döneminden itibaren Sırat-ı Müstakim ( daha sonraki adıyla Sebil'ür-Reşad ) dergisinin başyazarlığını yapmıştır.

Kurtuluş Savaşı sırasında milletvekili olarak 1. TBMM'de yer almıştır.

Hayatı; 

Mehmet Akif Ersoy, 1873 yılının Aralık ayında İstanbul'da, Fatih ilçesinin Karagümrük semtinde Sarıgüzel mahallesinde dünyaya geldi.

Kaynaklara göre baba tarafından Arnavut kökenlidir.

Annesi Buhara'dan Anadolu'ya göç etmiş bir ailenin kızı olan Emine Şerif Hanım; babası ise Kosova'nın İpek kenti doğumlu, Fatih Camii medrese hocalarından Mehmet Tahir Efendi'dir.

Mehmet Tahir Efendi, ona doğum tarihini belirten " Ragif " adını verdi.

İlköğrenimine Fatih'te Emir Buhari Mahalle Mektebi’nde o zamanların adeti gereği 4 yıl, 4 ay, 4 günlük iken başladı.

2 yıl sonra iptidai ( ilkokul ) bölümüne geçti ve babasından Arapça öğrenmeye başladı.

Ortaöğrenimine Fatih Merkez Rüştiyesi’nde başladı (1882).

Bir yandan da Fatih Camii'nde Farsça derslerini takip etti.

Dil derslerine büyük ilgi duyan Mehmet Akif, rüştiyedeki eğitimi boyunca Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızcada hep birinci oldu.

Bu okulda onu en çok etkileyen kişi, dönemin " hürriyetperver " aydınlarından birisi olan Türkçe öğretmeni Hersekli Hoca Kadri Efendi idi.

Mezuniyetinden sonra Mehmet Akif, Fransızcasını geliştirdi.

6 ay içinde Kur'an'ı ezberleyerek hafız oldu.

Hazine-i Fünun Dergisinde 1893 ve 1894’te birer gazeli, 1895’te ise Mektep Mecmuası’nda " Kur'an'a Hitab ", adlı şiiri yayınlandı, memuriyet hayatına başladı.

Okulu bitirdikten hemen sonra Ziraat Bakanlığı’nda ( Orman ve Maadin ve Ziraat Nezareti ) memur olan Mehmet Akif, memuriyet hayatını 1893 - 1913 yılları arasında sürdürdü.

Bakanlıktaki ilk görevi veteriner müfettiş yardımcılığı idi.

II. Meşrutiyet ilan edildiğinde Mehmet Akif, Umur-ı Baytariye Dairesi Müdür Muavini idi.

II. Abdülhamid'in istibdat rejiminin şiddetli bir muhalifiydi.

II. Abdülhamid'in yüzünü gördüğünde bile midesinin bulandığını hatıralarında anlatır.

Balkan Savaşı'ndan sonra, ilk olarak Umur-i Baytariye görevinden (1913), sonra yayınlarının hükümetle uygun düşmemesi nedeniyle aldığı ikaz üzerine Darülfünun müderrisliği görevinden (1914) ayrıldı.

İstanbul'da rahat hareket etme olanağı kalmayan Mehmet Akif, görevinden azledilmeden az önce oğlu Emin'i yanına alarak Anadolu’ya geçti.

Sebil'ür - Reşad’ı Ankara’da çıkarması için Mustafa Kemal Paşa'dan davet gelmişti.

TBMM'nin açılışının ertesi günü olan 24 Nisan 1920 günü Ankara'ya vardı.

Milli mücadeleye şair, hatip, seyyah, gazeteci, siyasetçi olarak katıldı.

Ankara'ya varışından bir süre sonra ailesini de yanına aldırdı.

Eserleri;

Şairin Safahat adı altında toplanan şiirleri 8 kitaptan oluşmuştur.

Şair, İstiklâl Marşı'nı Safahat'a koymamıştır.

Nedenini ise şöyle açıklar: " Çünkü ben onu milletimin kalbine gömdüm."

  • Kitap: Safahat (1911)
  • Kitap: Süleymaniye Kürsüsünde (1912)
  • Kitap: Hakkın Sesleri (1913)
  • Kitap: Fatih Kürsüsünde (1914)
  • Kitap: Hatıralar (1917)
  • Kitap: Asım (1924)
  • Kitap: Gölgeler (1933)
  • Kitap: Safahat (Toplu Basım)


17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...