Meleklerin Varlığındaki Hikmetler


Melekler Allahü Teala’nın emriyle iş yapan kullarıdır.

Meleklerin erkeklik ve dişilik vasıfları yoktur. 

Melekler yemekten, içmekten, evlenmekten, doğup, doğurmaktan beridirler.

Değişik şekillere girmeye kabiliyetleri vardır.

Yüce Allah’ın emirlerine asla isyan etmezler. 

Müminler meleklerin varlığına iman etmekle yükümlüdürler.

Onların varlığı aslında mümkün olan şeydir.

Gerçekte varlıkları ise, bütün Peygamber ve onlara verilen kitaplar tarafından bildirilmiştir.

Artık melekleri inkar, bütün peygamberler ve kitapları inkar etmek sayılacağından onları inkar caiz olmaz.

Meleklere iman etmek bizim dinimizde şarttır.

“ve meleklere Adem’e secde edin dedi buyurmuştuk da, onlar hemen secde etmişlerdi. Ancak iblis kaçındı ve iyice büyüklendi. Zaten o kafirlerdendi. “ (Bakara / 34 )

Meleklerin varlığını bütün Peygamberler ve bütün semavi kitaplar haber vermişlerdir.

Bu alemde bizim bildiğimiz ve nice bilmediğimiz. 

Onların varlığını Peygamberler ve kitaplar bildirmiştir.

Onlarında insanlar gibi bir kısmı mümin bir kısmı kafirdir. “ her kim Allah’a meleklerine, resullerine, Cibril’e ve Mikail’e düşman olursa, şüphesiz Allah’ta o kafirlere büyük bir düşmandır, “ ( Bakara/ 98 )

Dört büyük melek vardır.

Yüce Allah kendi varlığını bilsinler ve kendisine ibadet etsinler diye insanları, cinleri yarattığı gibi melekleri de yaratmıştır.

Bunları bir takım görevlerle görevlendirmiştir. 

Cebrail: Yüce Allah’ın kitaplarını Peygamberlere tebliğ etmekle görevlidir.

Mikail: Yeryüzündeki rüzgar, yağmur ve benzeri olayların meydana gelmesi için görevlendirilmiştir.

Azrail: İnsanların eceli gelince ruhlarını almakla görevlendirilmiştir.

İsrafil: Kıyamet günün kopmasına ve öldükten sonra bütün insanların dirilmesine memur edilmiştir.


İlgili İçerikler
Yorumlar

Bir Cevap Yazın

https://nasil.bildirim.net/o491349093.js