Müezzinlik Nasıl Yapılır

Müezzin bizim bildiğimiz Ezan-ı Muhammediye'yi okuyan kişi demektir. Günümüzde müezzinler devlet kadrosunda bulunarak atama ile görevlendirilirler. Küçük yerlerde cemaatten birisi müezzinlik görevini yerine getirir. Müezzinliğin bir takım şartları vardır. Bu şartlara ve vasıflara sahip her kişi müezzinlik yapabilir.


  • Müezzinlik yapacak kişinin sesi güzel olmalıdır.
  • Bu şart değildir ancak sesi güzel ve gür olanın müezzinlik yapması daha iyi olur.
  • Erkek olmak ve ergenlik çağına girmiş olmak müezzinlik yapmak için yeterlidir. 
  • Sarhoşlar, deliler, buluğ çağına erişmemiş olanlar, kadınlar müezzinlik yapamazlar. 
  • Bazı köylerde ve küçük yerlerde çocukları alıştırmak ve camiye, cemaate ısındırmak için ezan okutulup, müezzinlik yaptırılır. 
  • Ergenlik çağına girmemiş ancak aklı başında olan bir çocuğun ezan okuyup, müezzinlik yapmasında sıkıntı yoktur.
  • Okuduğu ezan ve yaptığı müezzinlik salihtir ancak ergenlik çağına girmiş birinin bu görevi yerine getirmesi daha hayırlıdır.

Ezan;
" Allahu Ekber, Allahu Ekber
Allahu Ekber, Allahu Ekber

Eşhedü en Lailahe illallah
Eşhedü en Lailahe illallah

Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah
Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah

Hayyaala’s-salâh, Hayyaala’s-salâh

Hayyaala’l-felâh, Hayyaala’l-felâh

Allahu Ekber, Allahu Ekber

La ilahe illallah "

Müezzin ezanı okuduktan sonra şu dua okunur;

  • Allahümme rabbe hâzihit da’vetit tâmmeh. Vessalâtil gâimeh. Âti seyyidina Muhammedenil vesilete vel fazilete vedderaceter rafîah. Vebashu magâmem mahmûdenillezi veadteh. İnneke la tuhliful mîad.
Meali;

“Allâh’ım! Ey bu tam davetin, yani mübarek ezanın ve kılınmak üzere bulunan namazın mukaddes Rabbim.
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e vesileyi ve fazileti ihsan et ve O’nu, kendisine va’d buyurmuş olduğun Makam-ı Muhmud’a eriştir.
Şüphe yok ki, sen va’dinden dönmezsin.   Bir yorum bırakın


·