Müezzinlik Nasıl Yapılır

Yayınlanma Tarihi: 24 Mart 2015 Ekleyen: Esin Büşra Bekçe  • Müezzinlik yapacak kişinin sesi güzel olmalıdır.
  • Bu şart değildir ancak sesi güzel ve gür olanın müezzinlik yapması daha iyi olur.
  • Erkek olmak ve ergenlik çağına girmiş olmak müezzinlik yapmak için yeterlidir. 
  • Sarhoşlar, deliler, buluğ çağına erişmemiş olanlar, kadınlar müezzinlik yapamazlar. 
  • Bazı köylerde ve küçük yerlerde çocukları alıştırmak ve camiye, cemaate ısındırmak için ezan okutulup, müezzinlik yaptırılır. 
  • Ergenlik çağına girmemiş ancak aklı başında olan bir çocuğun ezan okuyup, müezzinlik yapmasında sıkıntı yoktur.
  • Okuduğu ezan ve yaptığı müezzinlik salihtir ancak ergenlik çağına girmiş birinin bu görevi yerine getirmesi daha hayırlıdır.

Ezan;
" Allahu Ekber, Allahu Ekber
Allahu Ekber, Allahu Ekber

Eşhedü en Lailahe illallah
Eşhedü en Lailahe illallah

Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah
Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah

Hayyaala’s-salâh, Hayyaala’s-salâh

Hayyaala’l-felâh, Hayyaala’l-felâh

Allahu Ekber, Allahu Ekber

La ilahe illallah "

Müezzin ezanı okuduktan sonra şu dua okunur;

  • Allahümme rabbe hâzihit da’vetit tâmmeh. Vessalâtil gâimeh. Âti seyyidina Muhammedenil vesilete vel fazilete vedderaceter rafîah. Vebashu magâmem mahmûdenillezi veadteh. İnneke la tuhliful mîad.
Meali;

“Allâh’ım! Ey bu tam davetin, yani mübarek ezanın ve kılınmak üzere bulunan namazın mukaddes Rabbim.
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e vesileyi ve fazileti ihsan et ve O’nu, kendisine va’d buyurmuş olduğun Makam-ı Muhmud’a eriştir.
Şüphe yok ki, sen va’dinden dönmezsin.   


17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...