Mustafa Kemal ATATÜRK Kimdir

Yayınlanma Tarihi: 30 Mart 2015 Ekleyen: Esin Büşra BekçeDoğumu ve Hayatı;

 • Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Türk devriminin yaratıcısı ve uygulayıcısı Mustafa Kemal Atatürk, 1881'de Selanik'te doğdu.
 • Babası Ali Rıza Efendi, anası hacı Sofi ailesinden Feyzullah Ağa'nın kızı Zübeyde Hanım'dır.
 • Ali Rıza Efendi Selanik Evkaf katipliğinde ve Gümrük memurluğunda bulunmuş, daha sonra bu görevinden ayrılarak kereste tüccarlığı yapmıştır.
 • Mustafa Kemal, küçük yaşta babasını yitirdi.
 • Onu zeki ve büyük bir Türk kadını olan annesi Zübeyde Hanım yetiştirdi.
 • Mustafa Kemal ilk öğrenimini Selanik'te Şemsi Efendi mektebinde okumuştur.
 • Babası Ali Rıza Efendi, Kırmızı Hafız lakabıyla tanınan, Ahmet Efendinin oğludur.
 • Aile soyca Anadolu’dan Rumeli’ye geçmiş, orada önce Debre-i Bala sancağına bağlı Kocacık beldesine yerleşmiştir.
 • Atatürk’ün dedesi ve amcasının taşıdıkları “ kızıl ” lakabından da anlaşılacağı gibi Rumeli’de yaygın olarak yerleşmiş olan Kızıl - Oğuz, Yahut Kocacık Yörükleri, Türkmenleri soyundan gelmektedir.
 • Aile muhtemelen 1830 dolaylarında Selanik’e yerleşmiştir.
 • Ali Rıza Efendi burada 1839 dolaylarında doğmuştur.
 • Mustafa, okul çağına gelince anne ile baba arasında görüş ayrılığı belirdi.
 • Geleneklere bağlı olan annesi onun dini törenle, ilahilerle mahalle mektebine gitmesini istiyordu.
 • Aydın görüşlü olduğu anlaşılan babası ise onun yeni açılan ve modern eğitim yapan Şemsi Efendi İlkokulunda eğitim görmesini arzu ediyordu.
 • Neticede baba olayı diplomatça çözümledi.
 • Mustafa önce ilahilerle, dini törenle mahalle okuluna başladı, birkaç gün sonra da oradan alınarak Şemsi Efendi okuluna başladı. (1887)
 • Tekrar memuriyete giremeyen Ali Rıza Efendi hastalanmış ve 1890 dolaylarında vefat etmiştir.
 • Mustafa babasının ölümü üzerine okuldan ayrılmak zorunda kaldı.
 • Maddi durumu yetersiz olan Zübeyde Hanım, Langaza’da tarımla meşgul ağabeyi Hüseyin Ağa’nın yanına gitti.
 • Çiftlik hayatı Mustafa’nın fizikçe gelişmesi ve el becerilerinin artması bakımından faydalı oldu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Askerlik Hayatının Başlaması;


 • Mustafa annesine haber vermeden Selanik Askeri Rüştiyesi’nin sınavlarına girdi.
 • Sınavı kazandı (1893).
 • Annesini ikna etmesi zor olmadı.
 • Artık önünde sadece kendisinin değil, mensup olduğu ulusun kaderini değiştirecek yeni bir ufuk açılmıştı.
 • Bu okulda Matematik öğretmeni Mustafa Bey adına " Kemal " i ilave etti.
 • 1896 - 1899 yıllarında Manastır Askeri İdadi'sini bitirip, İstanbul'da Harp Okulunda öğrenime başladı.
 • 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu.
 • Harp Akademisi'ne devam etti.
 • 11 Ocak 1905'te yüzbaşı rütbesiyle Akademi'yi tamamladı.
 • 1905 - 1907 yılları arasında Şam'da 5.Ordu emrinde görev yaptı.
 • 1907'de Kolağası ( Kıdemli Yüzbaşı ) oldu.
 • Manastır'a III. Ordu'ya atandı.
 • 19 Nisan 1909'da İstanbul'a giren Hareket Ordusu'nda Kurmay Başkanı olarak görev aldı.
 • 1910 yılında Fransa'ya gönderildi.
 • Picardie Manevraları'na katıldı.
 • 1911 yılında İstanbul'da Genel Kurmay Başkanlığı emrinde çalışmaya başladı.
 • Ekim 1912'de Balkan Savaşı başlayınca Mustafa Kemal Gelibolu ve Bolayır'daki birliklerle savaşa katıldı.
 • Dimetoka ve Edirne'nin geri alınışında büyük hizmetleri görüldü.
 • 1913 yılında Sofya Ateşe militerliğine atandı.
 • Bu görevde iken 1914 yılında yarbaylığa yükseldi.
 • Ateşe militerlik görevi Ocak 1915'te sona erdi.
 • Bu sırada I. Dünya Savaşı başlamış, Osmanlı İmparatorluğu savaşa girmek zorunda kalmıştı.
 • Mustafa Kemal 19. Tümeni kurmak üzere Tekirdağ'da görevlendirildi.
 • 1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşı'nda, Mustafa Kemal Çanakkale'de bir kahramanlık destanı yazıp, İtilaf Devletlerine " Çanakkale geçilmez! " dedirtti.
 • Mustafa Kemal'in askerlerine " Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum! " emri cephenin kaderini değiştirmiştir.
 • Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşları'dan sonra 1916'da Edirne ve Diyarbakır'da görev aldı.
 • 1 Nisan 1916'da tümgeneralliğe yükseldi.
 • 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelip Harbiye Nezareti'nde ( Bakanlığında ) göreve başladı.
 • Mondros Mütarekesi'nden sonra, İtilaf Devletleri'nin Osmanlı ordularını işgale başlamaları üzerine; Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı.
 • 22 Haziran 1919'da Amasya'da yayımladığı genelgeyle " Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının kurtaracağını " ilan edip Sivas Kongresi'ni toplantıya çağırdı.
 • 23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum, 4 - 11 Eylül 1919 tarihleri arasında da Sivas Kongresi'ni toplayarak vatanın kurtuluşu için izlenecek yolun belirlenmesini sağladı.
 • 27 Aralık 1919'da Ankara'da heyecanla karşılandı.
 • 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması yolunda önemli bir adım atılmış oldu.
 • Meclis ve Hükümet Başkanlığına Mustafa Kemal seçildi.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanması için gerekli yasaları kabul edip uygulamaya başladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Hayata Veda Edişi;


 • 1 Kasım 1938'deki TBMM' nin açılışına hastalığı yüzünden katılamadı.
 • Atatürk'e 15 gün kadar son rahat günlerini yaşama olanağını veren hastalık, tekrar normal seyrinden çıkarak yeni bir krizle şiddetlendi.
 • Ardından korkulan son, bütün acısıyla geldi.
 • Büyük Komutan, Devlet Adamı, Devrimci ve Büyük İnsan, 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 09.05' te yaşama veda etti.
 • Bu kara haber Türk Milletini büyük bir yasa boğdu.
 • 16 Kasım 1938' de tabutu, Türk Bayrağıyla örtülü bir katafalk üzerinde Dolmabahçe Sarayı'nın büyük tören salonuna konuldu ve halkın ziyaretine açıldı.
 • Bütün İstanbul halkı büyük kurtarıcısına son görevi yapmak için Saraya koştu.
 • Atatürk'ün naaşı Anıtkabir yapılıncaya dek on beş sene geçici kabirde kaldı.
 • 10 Kasım 1953'te büyük bir merasimle ebedi istirahat yeri olan Anıtabir'e nakledildi.
O, Türk' ün tarihinde ve gönlünde ebediyen yaşayacaktır!

Atatürk İlkeleri;

 • Cumhuriyetçilik
 • Milliyetçilik
 • Halkçılık
 • Laiklik
 • Devletçilik
 • İnkılapçılık


17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...