Müzakerelerde Güç Türleri

Müzakere diplomatik bir kavram olarak görülse de iş hayatındaki önemiyle karşımıza sıkça çıkmaktadır. Bu noktada iş hayatında başarıyı sağlayacak bir müzakerede uygulanan güç türleri vardır. Bu makalemizde bu güç türlerini ele alacağız.

Zorlayıcı Güç:

 • Bu gücün temelinde ekipte bulunan kişilerin veya personelin korku kavramıyla alakalı algıları esastır.
 • Ekip üyelerini belirlenen yönde tavırlara ilerletmek adına yapılan maddi ve manevi dayatmaları, farklı bir deyişle lider konumda bulunan bireyin diğerlerine ceza verme gücünü temsil eder.
 • Örneğin; bir yönetici personeli işten atma, maaşlarını kesme ve görevini değiştirme gibi iş haklarını zorlayıcı güç çerçevesinde değerlendirilir.
 • Bu tarz bir güç olduğunda çalışanlar maddi ve manevi anlamda olması muhtemel bir dayatmanın muhatabı olmamak adına görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışırlar.

Ödüllendirme Gücü:

 • Ödüllendirme gücü zorlayıcı gücün aksine güçsüz olan kişinin güçlü olan tarafın isteklerine uymaları durumunda ve talep edilen biçimde davrandıklarında farklı şekillerde ödüllendirileceğine inanmalarına dayalı bir güçtür.
 • Güçsüz taraf, güçlü tarafın kendilerini ödüllendirme hakkı ve yetkisini kabul ederler.
 • Yapılacak ödüllendirme maddi olabileceği gibi manevi bir ödüllendirme de söz konusu olabilir.
 • Örneğin; maaş artışı, övgü alma, kıdem artırma gibi ödüllendirmeler liderler açısından güç kaynağı olarak gösterilebilir.

Yasal (Meşru) Güç:

 • Kişiler veya takipçilerin, yöneticinin kendilerinde bazı davranışların takibi veya bekleme haklarına sahip olduğunun kabul görmesini ifade eder.
 • Sosyal hayatta bazı inanç ve uygulamaların zaman içinde kabul görmesi gücün dağılımında oluşan farklılığında kabul görmesini beraberinde getirir.
 • Bu güç çoğunlukla kişilerin pozisyonlarından ve derecelerinden kaynaklıdır.
 • Bazı pozisyonlarda bulunan kişilere takipçiler bir otorite veriyorsa bu pozisyonda bulunan bireyin kendilerinden değişik isteklerde bulunma hakkı olduğunu da kabul ederler.

Karizmatik Güç:

 • Çalışanların örgüt yapısı içinde yönetici ya da lider olarak gördükleri kişiler hakkında kültürel yapılarına, istenen kaynaklara veya özelliklere sahip olması gibi bir algı oluşmuş ise karizmatik gücün varlığından bahsedilebilir.
 • Örgütsel yapıda karizma; yöneticinin diğerleri üzerinde güven, hayranlık duyma ve beğenisini kazanma yeteneği olarak adlandırılabilir.

Uzmanlık Gücü:

 • Bu güç kaynağını çalışanların yönetici kişinin bazı hususlarda sahip olduğuna inandığı bilgi ve deneyimleri ifade etmektedir.
 • Uzmanlık gücü özel bir yetenek ve bilgi temeline kuruludur.
 • Bir işte uzmanlaşmak, diğer kişilerin size bağımlı çalışmasını sağlar.
 • İnsanlar her zaman deneyimli ve uzman bireylere karşı saygı hissederler.
Bir yorum bırakın


·