Namaz Duaları Nelerdir?

Yayınlanma Tarihi: 29 Kasım 2014 Ekleyen: Gözde Soylu


Namaz Duaları Nelerdir?

Namaz duaları nelerdir? Namaz, Müslümanlık’ta İslam’ın şartlarından biri olarak görülür. İslam’ın şartları;

  •  Şahadet etmek
  •  Namaz kılmak
  •  Zekat vermek
  •  Oruç tutmak
  •  Hacca gitmektir.

Günde 5 vakit kılınan namaz insana kendisini huzur dolu hissettirir. Namaz öncesinde abdest almak, kalben, maddi ve manevi temizlenmek, namaz kılarken giydiğimiz kıyafetlerin temiz olmasına dikkat etmek sayılabilir.

Namaz Duaları Nelerdir

Namaz Vakitleri Nelerdir?

Sabah: tan yerinin ağarmasından başlayıp güneşin doğuşuna kadar olan zaman

Öğlen: güneşin en tepe de olduğu zaman da kişinin gölgesinin iki katına kadar uzayana kadar geçen zaman

İkindi: öğlen bitiminden güneş batıncaya kadar olan zaman

Akşam:  güneş battıktan sona battığı yerdeki kızıllık geçene kadar olan zaman

yatsı: gece karanlığı başlayınca başlayan bu zaman tan yeri ağarana kadar devam eden zamandır.

Namaz Vakitleri

Namaz Duaları Nelerdir?

Subhaneke, Ettehiyatu, Allahumme Salli, Allahumme Barik, Rabbena Atina, rabbenağfirli, kunut dualarıdır

Subhaneke Duası Okunuşu

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük *) ve lâ ilâhe ğayrük.

Subhaneke Duası Anlamı

Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.

Ettehiyatü Duası Okunuşu

Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlüh.

Ettehiyatü Duası Anlamı

Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah’a dır. Ey Peygamber! Allah’ın selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah’ın bütün iyi kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O’nun kulu ve Peygamberidir

Allahümme Salli Duası Okunuşu

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Allahümme Salli Duası Anlamı

Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

Allahümme Barik Duası Okunuşu

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Allahümme Barik Duası Anlamı

Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin

Rabbena Atina Duası Okunuşu

Rabbenâ âtina fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn

Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü’minîne yevme yekumü’l hisâb.

Rabbena Atina Duası Anlamı

Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.

Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.

Kunut Duası Okunuşu

Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Kunut Duası Anlamı

Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.

17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...