Namaz Duaları Nelerdir?

Namaz rekatları, hangi namaz kaç rekat kılınır?, Namaz Duaları Nelerdir, İslamın Şartları Nelerdir?

Namaz, Müslümanlık’ta İslam’ın şartlarından biri olarak görülür. İslam’ın şartları;

  •  Şahadet etmek
  •  Namaz kılmak
  •  Zekat vermek
  •  Oruç tutmak
  •  Hacca gitmektir.
Günde 5 vakit kılınan namaz insana kendisini huzur dolu hissettirir. Namaz öncesinde abdest almak, kalben, maddi ve manevi temizlenmek, namaz kılarken giydiğimiz kıyafetlerin temiz olmasına dikkat etmek sayılabilir.

Namaz Vakitleri;

Sabah: tan yerinin ağarmasından başlayıp güneşin doğuşuna kadar olan zaman
Öğlen: güneşin en tepe de olduğu zaman da kişinin gölgesinin iki katına kadar uzayana kadar geçen zaman
İkindi: öğlen bitiminden güneş batıncaya kadar olan zaman
Akşam:  güneş battıktan sona battığı yerdeki kızıllık geçene kadar olan zaman
yatsı: gece karanlığı başlayınca başlayan bu zaman tan yeri ağarana kadar devam eden zamandır.

Namaz Duaları;  Subhaneke, Ettehiyatu, Allahumme Salli, Allahumme Barik, Rabbena Atina, rabbenağfirli, kunut dualarıdır

Subhaneke Duası Okunuşu;
Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük *) ve lâ ilâhe ğayrük.
Anlamı;
Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.

Ettehiyatü Duası Okunuşu;

Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlüh.
Anlamı;
Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah’a dır. Ey Peygamber! Allah’ın selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah’ın bütün iyi kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O’nun kulu ve Peygamberidir

Allahümme Salli Okunuşu;
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Anlamı;
Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.
Allahümme Barik Okunuşu;
Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.
Anlamı;
Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin
Rabbena Atina Duası Okunuşu;
Rabbenâ âtina fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn
Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü’minîne yevme yekumü’l hisâb.
Anlamı;
Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.
Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.

Kunut Duası Okunuşu;
Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.
Anlamı;
Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.


Bir yorum bırakın


·