Nazar Nedir?

Yayınlanma Tarihi: 21 Kasım 2014 Ekleyen: Gözde Soylu


Nazar Duası Ve Nazar Duasının Faziletleri;

Bazı insanların yıldızları düşük oluyor ve onlara nazar değmesi olasılığı çok yüksek. Renkli gözlü kişilerin, nazarının daha çok dediği halk arasında bir söylenti evet buna bende katılıyorum. Özellikle mavi gözlü insanlar, iyi bir şey söylemiş olsa bile nazar değdiriyor. Nazar halk arasında kem göz diye adlandırılır. Kötü bir bakış sonucu ortaya çıkan kem göz daha çok hamile bayanlara, bebeklere değer.

Nazara inanış eski zamlardan, Antik Yunan dönemlerine dayanır.  Hemen hemen bütün dinlerde nazar inanış vardır. Ancak biz Müslümanlar, nazar değmesine biraz daha fazla inanıyoruz. Nazara karşı alınacak önlemler toplumdan topluma, kültürden kültüre, gelenek ve göreneklere göre farklılıklar gösterir. Kimi toplumlarda elbiseden bir parça kesilmesi nazar oluşumunu önler kimi inanışa göre ise üzerimizde renkli bir taş taşımak nazar engeller. Nazar boncuğunda bu durumda ortaya çıkmıştır. Renkli bir taş veya boncuk taşıma ihtiyacı zamanla kalıplaşmış, renkli taşın adı nazar boncuğu olarak kalmıştır.

Nazar Değen Kişiye;

  • Sabah, akşam 3 defa nazar duasını okuyanlar nazar, büyü ve zulümden korunur.
  • Ayetül Kürsi
  • Fatiha
  • Felak ve Nas dualarInın okunması da nazarı ortadan kaldıracaktır. 

Ayrıca Halk Arasında Nazar İçin Bilinen Dua Şöyledir:

''Bismillâhirrahmânirrahîm bismillâhi azîm-iş- şâni şedîd-il birri mâ şâallahü kâne habese hâbisün min hacerin yâbisin ve şihâbin kâbisin. Allahümme innî radedtü ayn-el âini aleyhi ve alâ men ehabb-en-nâsi ileyhi ve fî keyedihî ve kilyetihî lahmün rakîkun ve azmün dakîkun fîmâ lehû yelîku ferci-il basara hel terâ min fütûrin sümmerci-il basara kerrateyni yenkalib ileyk-el basaru hâsian ve hüve hasîr ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne lâ havle velâ kuvvete illâ billâh-il aliyy-il azîmi Lâ ilâhe illallâhü hısnî, men kâle-hâ dehale hısnî, ve men dehale hısnî emine min azâbî. Sadaka rasûlullahi sallallahü teâlâ aleyhi ve selleme''


17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...